Vyhláška o havarijním plánu

Ve Sbírce zákonů vyšla novela vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb. Novela vychází pod číslem...

Ve Sbírce zákonů vyšla novela vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb. Novela vychází pod číslem 66/2014 Sb. a nabývá účinnosti ke dni 1. září tohoto roku. Novela zrušila automatické zasílání bezpečnostních listů a identifikačních listů závadných látek vodoprávnímu úřadu, stejně jako zasílání návrhu havarijního plánu. Tyto dokumenty bude muset provozovatel poskytnout vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí na jejich vyžádání. Vyhláška také formálně upravuje požadavky na vzdělání osob odborně způsobilých k provádění zkoušek těsnosti.

Zdroj: Sbírka zákonů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *