Vybudování a provoz MBÚ si objednáme jako službu

V několika krajích připravují projekty spaloven komunálního odpadu. V Karlovarském kraji se však rozhodli vydat jiným směrem. Více nám o tom řekl Ing. Jaroslav Bradáč, člen rady kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Co chystáte pro odpadové hospodářství Karlovarského kraje?

Připravili jsme projekt nakládání s komunálním odpadem, který od studií a návrhů dospěl do realizačního stadia. Chceme být připraveni, až nastoupí tvrdá evropská legislativa, která zakazuje skládkovat komunální odpad bez předchozího zpracování. Naším záměrem je proto vybudovat systém, v němž by se svezený směsný směsný komunální odpad dotřiďoval a ze spalitelné složky se vyrábělo alternativní palivo. Část (vytříděné kovy) by se daly prodat, zbytek by po stabilizování skončil na skládce.


To znamenaná, že chystáte zařízení pro mechanicko-biologickou úpravy. V Německu tato zařízení jako neekonomická zavírají. Nemáte z toho obavu?

Na rozdíl od jiných máme v kraji kapacitu, která dokáže zpracovat spalitelnou složku komunálního odpadu. Dokonce jsou tu teoreticky tři zdroje: kombinát Vřesová, elektrárna Tisová a LIAS Vintířov. Nejpravděpodobnějším partnerem je kombinát ve Vřesové, tedy Sokolovská uhelná, a. s. Jsou připraveni technicky, mají vlastní zařízení, skládku i napojovací místa. Elektrárna Tisová má pro tento druh paliva silně omezenou kapacitu, takže by zřejmě nedostačovala. O kapacitě ve Vintířově se jen uvažovalo, protože není jednoduchá technologicky. Šlo by spalování v rotační peci, kde se pálí keramzit.

Takže v podstatě máte „monozdroj“, který se jinak pro MBÚ musí vybudovat.

Ano. Naše představa je, že by se ATP přimíchávalo do vsádky uhlí zhruba v objemu 5 %. Ve Vřesové mají zplyňovací technologii, což je něco zcela jiného než běžné spalovny komunálního odpadu. Pro ekonomiku provozu je důležité, že zásobují teplem a elektřinou města a obce v okolí.

Jak bude projekt řešen organizačně?

Nedávno byla založena Komunální odpadová společnost, a. s., která sdružuje hlavně obce jako původce, a tedy majitele odpadu. Karlovarský kraj se v ní zúčastňuje jako ten, kdo projekt tlačí dopředu. Každá obec má ve společnosti rezervovaný svůj počet akcií a může do dvou let přistoupit. Mohou se připojit i po tomto datu, ale už budou mít ke společnosti jiný vztah, nejspíše na obchodní bázi. Podíly jsou rozpočítány podle velikosti města, počtu obyvatel, v úvahu se bere i množství odpadů atd.

Kolik měst a obcí z kraje už do společnosti vstoupilo?

Bohužel se nám zakládání společnosti dostalo do období voleb. Předpokládáme, že se připojí i větší města. Momentálně však už máme nasmlouváno zhruba 60 % produkce odpadů v kraji. Trápí nás, že značná část starostů, zejména v menších obcích, podepsala nevýhodné smlouvy se svozovými firmami – mají dlouhodobou vypověditelnou, nebo v podstatě nevypověditelnost. Účast obcí v komunální společnosti přispívá ke stabilitě systémů. Je to určitý závazek, že účastníci budou dodávat odpad do našeho krajského zařízení.

Komunální odpadová společnost bude MBÚ budovat?

Po ekonomických analýzách jsem dospěli k tomu, že není výhodné, aby zařízení vybudoval samotný kraj, či obce. Je lepší si to objednat jako službu. Komunální odpadová společnost bude v zanedlouho vypisovat koncesní řízení na systém nakládání s odpady.

To znamená, že vy projekt zadáte, firma s koncesí vše připraví, vyjedná, získá povolení a postaví?

Vůči MBÚ, respektive jeho provozovateli, bude Komunální odpadová společnost v postavení klienta s jasně formulovanou smlouvou. Obec si najme firmu na obsluhu svozových nádob, sebrání odpadů a jejich dopravu do zařízení, které dokáže tyto odpady zpracovat a a vyrobit z nich alternativní palivo. Chceme, aby byly stanoveny jasné cenové podmínky, a případně i stanoven i vzorec, který se použije v případě nutnosti ceny změnit.

Předpokládám, že chcete požádat o dotaci z evropských peněz.

Samozřejmě. Na spalovny je třeba investice 5-6 miliard korun, kdežto v našem případě by to neměla být ani miliarda korun, spíš méně. Dotace by se mohla projevit v nižší ceně za odpady pro občany. Žádost by měl podle naší představy rovněž připravit ten, kdo bude realizovat celý projekt.

V jaké časovém horizontu by mělo být zařízení vybudováno?

Berte to jako moje zbožné přání – kdybychom mohli zahájit budování zařízení (tj. mít vyřešenou administrativu) do konce tohoto volebního období, považoval bych to za velikánský úspěch.

Jaká je předpokládaná kapacita zařízení?

Střízlivá velikost, která s ekonomicky vyplatí je kolem 40 tisíc tun ročně. Je šťastná náhoda, že vytipovaná zařízení na spalování ATP jsou v podstatě uprostřed kraje, takže dovozové vzdálenosti jsou odevšad zhruba stejné. Ve vzdálenějších městech (například v Aši) zase chystají překladiště, odkud by se odpady ke zpracování vozily v slisované v přepravních kontejnerech.

„Karlovarský kraj se v projektu zúčastňuje jako ten, kdo věc tlačí dopředu,“ říká Ing. Jaroslav Bradáč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *