Víte, komu odpady dáváte?

Zajišťování externích služeb při nakládání s odpady má jeden zásadní problém: měli byste vědět, komu odpady odevzdáváte.

V loňském roce vyměřila ostravská pobočka České inspekce životního prostředí (ČIŽP) pětimilionovou pokutu za neoprávněné nakládání s nebezpečnými odpady. V areálu bývalého muničního skladu v Sedlnici na Novojičínsku zpracovávala pokutovaná firma například chemikálie, ředidla, destilační zbytky či odpadní barvy, i když toto zařízení nebylo k podobnému nakládání s nebezpečnými odpady určeno.

„Za poslední tři roky jde o nejvyšší pokutu za porušení zákona o odpadech,“uvedla při zveřejnění pokuty tisková mluvčí ČIŽP Jana Awwadová. Dodala, že společnost v období od ledna 2007 do února 2008 neoprávněně zpracovávala na Novojičínsku 77 druhů nebezpečných odpadů. Celkem šlo o 2750 tun látek.

V areálu podle inspekce zaměstnanci společnosti míchali různé druhy odpadů s pilinami, a vyráběli tak alternativní palivo. „Výroba probíhala v polorozbořeném, zdevastovaném přístřešku a na volném prostranství v jeho okolí, plochy nebyly zabezpečeny proti povětrnostním vlivům,“ řekl vedoucí odpadového hospodářství ČIŽP v Ostravě René Hellebrand s tím, že firma pro tuto výrobu paliva nevlastnila potřebná povolení.

Areál kontrolovala inspekce na základě podnětu od občanů. „V den provedené kontroly jsme zjistili nedovolené nakládání se závadnými látkami a nebezpečnými odpady ve značném rozsahu. Na místě bylo například deset tun ropných kalů a téměř 150 tun organických pryskyřic,“ popsala stav mluvčí.

Koncem loňského dubna provedli pracovníci specializované firmy na objednávku ČIŽP odběr vzorků zemin. Z výsledků provedených analýz vyplynulo, že činností společnosti v areálu v Sedlnicích byla lokálně kontaminována zemina. Zavinila to především nevhodná manipulace s toxickými látkami, jako jsou ředidla, rozpouštědla a další organické látky.

Zdroj: ČIŽP

Následky činnosti podobných firem se často musí řešit velmi složitě (nelegální chemických látek v Libčanech) Foto: Dekonta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *