VII. mezinárodní konference Biologicky rozložitelné odpady

Ve dnech 21. - 23. září 2011 proběhne v Náměšti nad Oslavou již sedmý ročník oblíbené mezinárodní konference Biologicky rozložitelné odpady. Tradičně je tato konference součástí cyklu Odpadové dny 2011.

Tato prestižní akce je v České Republice výjimečná tím, že jsou zde teoretické přednášky o problematice bioodpadů doplněny praktickými ukázkami práce strojů pro jejich zpracování.

Česká republika je finančně pokutována za nedodržování odklonu biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) ze skládek, proto je již zpracován návrh novely zákona o odpadech, který předpokládá povinnost třídit v obcích vybrané druhy odpadů včetně bioodpadu. Tato povinnost by se obcí měla týkat od roku 2014. Jak vyplývá ze zkušenosti zemí s vyspělým odpadovým hospodářstvím, plošné zavedení sběru bioodpadu, vede velmi rychle a efektivně k žádanému odklonu BRKO za skládek. Mottem letošním konference tedy je „Jak zapojit bioodpady do systému nakládání s odpady v regionu“.


WORKSHOPY A PŘEDNÁŠKY

První den konference bude organizován formou workshopů zaměřených na aktuální témata např.: Komunitní a domovní kompostování – zkušenosti obcí, Řízení kvality při výrobě kompostu, Jak efektivně naplánovat kampaň ke spuštění odděleného sběru bioodpadů a další. Posluchači budou rozděleni do menších skupin, tak aby mohli důkladně prodiskutovat svoji situaci s vybraným odborníkem.

Hlavní část konference, tedy odborné přednášky a panelové diskuze, proběhnou druhý den. Jednotlivé příspěvky jsou rozděleny do tří okruhů:

* Podmínky nakládání s bioodpady

* Bioodpadový management a půda

* Optimalizace výběru technologií pro nakládání s bioodpady.

Svoji účast přislíbili zástupci Ministerstva životního prostředí i zemědělství a přední čeští i zahraniční odborníci. Za všechny kvalitní přednášející bychom rádi upozornili na příspěvek rakouského odborníka celoevropského významu inženýra Floriána Amlingera, který bude hovořit o konkrétním vyčíslení přínosů hnojení kompostem. Na tuto přednášku naváže další odborník, který se podělí o své zkušenosti s decentralizovaným kompostováním a propojením obcí a zemědělců. Prostor bude také věnován příkladům dobré praxe při zpracování bioodpadů u nás i v zahraničí včetně prevence vzniku bioodpadů. Svoji účast přislíbil i francouzský dodavatel technologie kompostování a výroby bioplynu. Tato technologie je koncipována tak, aby umožnila začít velmi jednoduchým a finančně nenáročným, systémem, který je možno postupně dopracovat až po velmi sofistikované řešení.

EXKURZE DO RAKOUSKA

Celý program je koncipován tak, aby především zástupci obcí získali konkrétní návod, jak efektivně zavést systém odděleného sběru a zpracování bioodpadu ve svém regionu a jak navázat oboustranně výhodnou spolupráci se zemědělci. Sousta užitečných informací a novinek jistě potěší celou odbornou veřejnost. Ještě před společenským setkáním na zámku bude možné shlédnout novinky v oblasti technik kompostování na kompostárně CMC Náměšť.

Poslední den konference bude věnován exkurzi na suchou bioplynovou stanici a kompostárnu v Rakouském Salzburgu. Technologie suché transformace bioodpadů z regionu na bioplyn je v současné době v České republice velmi často zvažovaným řešením, jak naložit s vyseparovaným bioodpadem. Bioodpad z údržby veřejné zeleně a zahrad je zde zpracováván klasickou technologií kompostování na volné ploše. Na své si tedy přijdou jak příznivci kompostování, tak i výroby bioplynu.

Na tomto zařízení bude probíhat II. Mezinárodní praktický den technik pro zpracování bioodpadů. Jedná se o největší evropské setkání výrobců technologií pro zpracování bioodpadů, na kterém bude k vidění špička současné technologie. Při práci zde budou předvedeny nakladače, štěpkovače, drtiče, překopávače, síta a další stroje všech velikostí a typů.

Více informací naleznete na: www.zeraagency.eu

 

Ing. Lucie Valentová Ph.D.
Ing. Květuše Hejátková
ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *