Větším teplárenským projektům svědčí vícezdrojové financování

Projekty rekonstrukcí a modernizace městských tepelných zdrojů i distribučních soustav bývají náročné a náklady na ně se obvykle pohybují v řádu desítek i stovek milionů korun. Jak tedy co nejvýhodněji řešit jejich financování?

Sítě a tepelné zdroje bývají obcemi vlastněny a spravovány buď prostřednictvím vlastních společností, nebo ve spolupráci se strategickým partnerem. Obce své zdroje a sítě rovněž pronajímají či jinak převádějí zajištění vytápění a ohřevu vody na další soukromé společnosti. Zajištění financování komunálních projektů tak obec často deleguje na soukromé společnosti zajišťující výrobu a dodávku tepla.

Pro rozpočty měst i hospodaření teplárenských společností přichází v úvahu především vícezdrojové financování oprav, rekonstrukcí, modernizací a rozšiřování zdrojů i sítí. Nezanedbatelnou výhodou při ekonomické analýze tohoto způsobu financování je záruka dodávek tepla.


PŘÍKLADY PRO INSPIRACI

V Blansku se rozhodli zefektivnit roztříštěné zásobování energií a zmodernizovat dožívající zdroje v městském sportovním areálu. Město nahradilo lokální vytápění objektů soustavou zásobování teplem s využitím kombinované výroby elektřiny a tepla a akumulace. Projekt za 19,3 mil. Kč (bez DPH) uskutečnila soukromá společnost Zásobování teplem Blansko. Optimalizaci provedla na vlastní náklady, přičemž investice se bude splácet po 10 let formou odpisů, jež se započítávají do ceny tepla. Ta je přesto nižší než z původních dožívajících lokálních zdrojů.

V letech 2009-2012 Teplárna Strakonice (jejímž většinovým vlastníkem je město) nahradila parní rozvody teplovodními, a to s podporou z OP Podnikání a inovace. V roce 2010 teplárna začala chystat rozsáhlou rekonstrukci dvou uhelných kotlů s využitím prvků fluidní techniky. Nyní u prvního kotle probíhá zkušební provoz, následně bude rekonstruován i druhý kotel. Rekonstrukce obou kotlů by měla stát zhruba 500 mil. Kč. Na investici se však podařilo zajistit dotaci ze SFŽP ve výši 30 % smluvní částky, tedy 143 mil. Kč. Z vlastních zdrojů bude pokryto přibližně 15 % výše investice. Zbylá část je financována standardním komerčním úvěrem s úvěrovým rámcem do 300 mil. Kč.

V Horní Plané vytápěla téměř polovinu obce uhelná kotelna, kterou bylo po 30 letech provozu nutné nahradit. Dnes místo ní funguje moderní kotelna na biomasu. »Šlo o projekt za 38 mil. Kč, z nichž 19 milionů je kryto úvěrem, zatímco druhou polovinu nákladů pokryly dotace z EU a SFŽP v rámci OP Životní prostředí. Jinak bychom se do rekonstrukce kotelny pustit nemohli,« přiznal v roce 2011 při zahájení provozu starosta Jiří Hůlka. Teplo z biomasy zásobuje na 400 domácností a téměř kompletní občanskou vybavenost. Obec přijatý úvěr již letos úspěšně splatila.

S dožívajícími plynovými kotelnami radnice v Bohumíně potřebovala zajistit co nejvýhodnější dodávky tepla pro vytápění a ohřev vody. Vyhlášené výběrové řízení vyhrála společnost ČEZ, a. s. Podle koncesní smlouvy bude ČEZ Teplárenská, a. s. po dobu nejméně 20 let zajišťovat dodávky tepla pro město, přičemž už zafinancovala veškeré investice potřebné k rekonstrukci a vybudování nové soustavy zásobování teplem ve městě. Náklady ve výši přes 0,5 mld. Kč tak městský rozpočet vůbec nezatížily. Kromě školních, kulturních a dalších městských zařízení se ekologicky vytápí víc než pět tisíc domácností a celá řada výrobních i nevýrobních komerčních objektů, jimž navíc klesla cena tepla o zhruba 20 %.

Městská společnost Žatecká teplárenská v polovině roku 2009 zahájila rozsáhlý projekt rekonstrukce zdroje za 308 mil. Kč. Nadzemní horkovod byl uložen do země a vznikla nová kotelna spalující biomasu. Zároveň s teplem se ve zdroji vyrábí i elektřina distribuovaná do sítě. Zisk z jejího prodeje, spolu s výnosem z prodeje tepla a z prodeje emisních povolenek slouží ke splácení nákladů na tuto investici. Ta byla financována převážně komerčním úvěrem (250 mil. Kč) a vlastními zdroji (58 mil. Kč).

Vysoká cena tepla ze zemního plynu přiměla společnost Erding, provozující jako nájemce městské tepelné hospodářství v Bechyni, připravit v roce 2009 projekt rekonstrukce centrální plynové kotelny na kotelnu spalující slámu. Vedle ekologického zdroje tepla obec díky levnějšímu teplu nyní při vytápění svých objektů ročně ušetří stovky tisíc korun. Rozpočet města nebyl přitom zatížen ani novou kotelnou, ani rozšířením sítí. Město totiž firmě Erding prodloužilo provozovatelskou smlouvu na svá tepelná zařízení. Investice bude zaplacena v ceně tepla. Celkové náklady 50 mil. Kč pomohla Erdingu snížit dotace 20. mil. Kč od agentury CzechInvest.

Nový zhruba dvoukilometrový horkovod v jihočeské metropoli od konce července buduje společnost Teplárna České Budějovice, v níž město vlastní 80 % akcií. Teplárna za stavbu zaplatí bezmála 85 mil. Kč (bez DPH). Z toho 23 mil. Kč pokryjí dotace z OP Životní prostředí a Fondu soudržnosti EU, dalších 40,5 mil. Kč činí úvěr, zbytek je dofinancován vlastními prostředky teplárny.

 

Pavel Kaufmann
Teplárenské sdružení České republiky

 

STRUKTURÁLNÍ FONDY EU A PODPORA TEPLÁRENSKÝCH PROJEKTŮ

OP Životní prostředí (OPŽP) je zaměřen na zlepšování kvality životního prostředí, a tím i na zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy a využívání obnovitelných zdrojů energie.

OP Podnikání a inovace (OPPI) je zaměřen na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe.

V Bohumíně zásadně vyřešili optimalizaci městské soustavy zásobování teplem.

Horní Planá má už úvěr na novou kotelnu na biomasu splacený.

FOTO: ARCHIV TS ČESKÉ REPUBLIKY

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *