Velkochov drůbeže se orientuje na bioplyn

Čína se rozhodně experimentům na poli alternativních zdrojů energie nebrání, což dokazuje i případ drůbežárny v Deqinguyanu.

Tento podnik sice zásobuje drůbežím masem a vejci nadpoloviční část obyvatel Pekingu, ale poslední měsíce dodává i elektřinu, získanou z metanu z trusu chovaných slepic.

Tři miliony opeřenců tu vyprodukují za den 212 tun intenzivně zapáchajícího odpadu. Tam, kde by jiní viděli problém, spatřují provozovatelé drůbežárny příležitost. Slepice chované nad roštem, pod kterým je umístěn sběrný pás, zásobují celý den jímky čerstvým hnojem.


Rozkladem uvolňovaný jímaný metan pak slouží jako zdroj čisté energie, bioplynu, pro provoz celého podniku, a část energie z farmy proudí i do metropole. Nezpracovaný zbytek odpadu je pak dále upravován a prodáván jako hnojivo.

Zástupce vedení zemědělské společnosti v Dequinguyanu, pan Wenzhi, si nápad velmi pochvaluje. „Vidíme totiž dál – jsme rozvíjející se země, a naše zdroje ropy a uhlí se vyčerpají v příštích desetiletích. Je pro nás proto důležité prozkoumávat a hledat možnosti náhradních zdrojů energie.“

Novátorskou myšlenku, spojení produkce potravin a výroby energie, nyní hodlají aplikovat i ostatní velké drůbežárny v okolí. Čínská vláda podobné inovativní projekty hojně podporuje, i když uhlí je stále hlavním zdrojem energie pro rozrůstající se průmysl.

Energetické požadavky země jsou dnes kryty ze 75 % těžbou v dolech, ale vládní představitelé si uvědomují, že stávající ekonomický boom může vyústit v devastaci krajiny a v konečném důsledku i sociálního potenciálu obyvatelstva.

Proto se rozhodli, že do roku 2020 přejdou alespoň z 15 % na alternativní a obnovitelné zdroje energie. Kromě síly větru a slunce pak vítají každý program, jako je například bioplynová drůbežárna.

Jak ale upozorňují experti na životní prostředí, 15 % není zase tak mnoho. „Přejeme si ekonomický růst více provázaný s ochranou životního prostředí,“ říká Yu Jie, mluvčí čínské pobočky organizace Ochrany přírody (NC). „Ochrana životního prostředí není jen o omezení znečištění.“

 

Zdroj: Server BBC.co.uk 25.6.

Alternativní energie ze slepic?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *