Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme

V roce 2011 každý Čech vytřídil v průměru 38,9 kg odpadů (plastů, papíru, skla a nápojového kartonu), což je o 2,3 kilogramu (+6,3 %) více než v roce předcházejícím.

I díky tomu se zvýšilo celkové množství obalových odpadů, pro které systém EKO-KOM zajistil využití a recyklaci na 621 273 tun, tedy o více než 3 %. V roce 2011 EKO-KOM zajistil recyklaci pro 72 % nevratných obalů, čímž nejen splnil zákonné podmínky za své klienty, ale významně přispěl i k ochraně životního prostředí.

Ve svých domácnostech třídí odpady už 68 % obyvatel. To je o celá dvě procenta více, než v roce předcházejícím. Tento pozitivní trend je důkazem toho, že třídění odpadů se pro 2/3 obyvatel stává nedílnou součástí jejich každodenního života. K tomuto pozitivnímu vývoji velkou měrou přispívá stále dostupnější síť barevných kontejnerů na ulicích. Počet barevných kontejnerů stále postupně narůstá a koncem roku 2011 měli občané možnost třídit odpady již do 213 946 kontejnerů. Průměrná docházková vzdálenost ke kontejnerům klesla již na 106 metrů.


Nezisková společnost EKO-KOM zajišťuje třídění a recyklaci obalového odpadu pro 20 482 firem, které prodávají balené zboží na českém trhu. Spotřebitelé mohou své odpady třídit v 5993 obcích v celé ČR. Vzhledem k dosahovaným výsledkům recyklace patří dlouhodobě český průmysl k nejzodpovědnějším v Evropě. Zejména v recyklaci plastových obalových odpadů se řadíme na přední příčky a patříme tak mezi evropské země s nejlepšími výsledky.

Šárka Nováková
EKO-KOM, a. s.

 

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2011

38,9 kg odpadů průměrně za rok vytřídil každý Čech

68 % obyvatel ČR aktivně třídí odpady

72 % obalů bylo využito a recyklováno

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *