Vážení čtenáři,

tak nám rozkvetly kytičky a ukázaly se PET lahve v pankejtech - neklamné znamení, že jaro je tady. Naše osvěžující jarní číslo časopisu Odpady vám přináší směsku toho nejzajímavějšího, co jsme dokázali dát dohromady. Příloha o financování v odpadovém hospodářství přináší zprávu Státního fondu pro...

tak nám rozkvetly kytičky a ukázaly se PET lahve v pankejtech – neklamné znamení, že jaro je tady.

Naše osvěžující jarní číslo časopisu Odpady vám přináší směsku toho nejzajímavějšího, co jsme dokázali dát dohromady. Příloha o financování v odpadovém hospodářství přináší zprávu Státního fondu pro životní prostředí o pozitivních perspektivách a dva článečky o tom, že v praxi to tak pozitivní nebývá.

V nakládání s odpady mají různé kraje různé plány. Zatímco Vysočina se inspiruje v Dolním Rakousku jejich modelem, založeným na spalovnách odpadů s využitím energie, v Karlovarském kraji zase uvažují o mechanicko-biologické úpravě. Kolektivní systémy se snaží podpořit sběr komodit, o které se starají. Ecobat přináší nový projekt, zvaný Ecocheese. Krásné barevné boxíky na domácí shromažďování baterií můžou být designovým doplňkem každého interiéru. Aspoň bude mít člověk přehled o tom, kolik těch vybitých baterií vlastně doma má.

A pak tu máme rubriku věnovanou Katalogu odpadů. Už jsme dospěli ke skupině 19, která zahrnuje – zdá se – prakticky všechno. Kdybychom měli článek o každém z jejích podskupin, zabralo by to několik časopisů. Takže jsme přistoupili k nejužšímu výběru. Píšeme o tom, co s digestátem z bioplynových stanic. U spalovny Termizo se ukazuje, že jejich materiálové využití je hodně vysoké. Stanovení biomasy v alternativních palivech, vyrobených z odpadů je zase důležité pro jejich další využití.

A všechny tyto snahy po smysluplném nakládání s odpady podle mého názoru korunuje přehled současné legislativy, převzatý z Ročenky životního prostředí. S nesnesitelnou jasností je v něm vidět, jak složitá a nesmyslně komplikovaná je česká legislativa v oboru, plná novel novel novel. Poslední zákon o odpadech v konečném změní (tj. po zapracování všech změn) byl vydán v roce 2005. Od té doby se jen hromadí novely a nikdo kromě naprostých zarputilců už dávno neví, které znění vlastně platí. Což je sice tristní, ale jaro by nám to zkazit nemuselo.

Přeji krásný duben

 

Jarmila Šťastná,
šéfredaktorka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *