Vážení čtenáři,

na semináři STEO o budoucnosti energetického využití odpadů (v rámci doprovodného programu Evnibrno) se hodně diskutovalo o velmi negativním postoji veřejnosti k těmto zařízením (nejen k nim - stačilo by si vyslechnout zkušenosti těch, kdo chtějí vybudovat bioplynovou stanici nebo další kazetu...

na semináři STEO o budoucnosti energetického využití odpadů (v rámci doprovodného programu Evnibrno) se hodně diskutovalo o velmi negativním postoji veřejnosti k těmto zařízením (nejen k nim – stačilo by si vyslechnout zkušenosti těch, kdo chtějí vybudovat bioplynovou stanici nebo další kazetu skládky).

Padl názor, že firmy, které chtějí vybudovat spalovnu, by měly nabídnout okolním obcím nějaké kompenzace, aby si tak zajistily větší vstřícnost veřejnosti. Má to jistý logický základ: občané, kteří by dostali úlevy na poplatek za odpad nebo měli v rámci obce některé služby zdarma, by se asi stavěli k výstavbě spalovny lépe. Ostatně obce, které strpí na svém katastru skládku, dostávají kompenzační poplatek finančně vyrovnávající negativa, spojená s jejím provozem.


Zástupci sdružení a firem na semináři však tuto možnost odmítli. A opět to má logický základ: investor není obvykle v pozici, aby mohl nabízet podobné kompenzace. Jednak je někdo musí zaplatit – a to by byly obce vzdálenější od spalovny. Kromě toho je pro veřejnost investor a priori ničema, ničící jejich životní prostředí – a nabízení výhod by pak nebezpečně zavánělo uplácením a ještě prohlubovalo nedůvěru veřejnosti.

Zejména však zaznělo, že investoři nejsou ti, kdo by měl takové akce provádět. Je to stát, který musí říci jasné slovo, že energetické využívání odpadů je u nás podporováno, a pak je třeba nastavit, jak bude taková podpora vypadat. Podobně jako se to udělalo v případě skládek na katastru obcí – také zde byl poplatek motivačním nástrojem, aby obce byly ochotny nechat skládku na svém území vybudovat. Podle množství skládek u nás je zřejmé, že nástroj zabral. MŽP údajně chystá na svých stránkách motivační kampaň na podporu energetického využití. Možná by stálo za to uvažovat i o jiných motivacích.

Přeji vám krásný květen

Jarmila Šťastná,
šéfredaktorka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *