Vážení čtenáři,

vítám vás v prvním čísle roku 2013. Tak jsme to přežili, myslím konec světa. Ale už se objevují nové chmurné předpovědi - pravda, jsou zatím dost daleko. No tak aspoň ta třináctka na konci data pomůže, aby si lidi mohli dál bezdůvodně zoufat. V prvním čísle nového roku jsme se pokusili vám...

vítám vás v prvním čísle roku 2013.

Tak jsme to přežili, myslím konec světa. Ale už se objevují nové chmurné předpovědi – pravda, jsou zatím dost daleko. No tak aspoň ta třináctka na konci data pomůže, aby si lidi mohli dál bezdůvodně zoufat.

V prvním čísle nového roku jsme se pokusili vám namixovat směs různých témat z oblasti odpadů i odjinud. Může se někdy zdát, že se tématu odpadového hospodářství trochu vzdalujeme. Strategie surovinové politiky EU je však pro budoucí management odpadů velmi důležitá: odpady jsou chápány jako surovina pro získávání drahých kovů, což ovlivní postoj ke zpětným odběrům, což zase ovlivní organizaci sběrů, od toho se odvinou výrobní programy výrobců kontejnerů, ale také investice do recyklačních zařízení, a nakonec i design nových výrobků (pro jistotu teď neberu v úvahu svůj skepticismus ohledně prosazování zákonů, fungování systémů, financování sběru a vůbec všeho možného).


Zákonů a nařízení vychází spousta a někdy může dobře míněná aktivita zákonodárců lidem pěkně zavařit, jako tomu je například u zákona o veřejných zakázkách. O zkušenostech s ním mluví několik manažerů středně velkých odpadářských firem, a nejsou příliš optimističtí. Daleko větší množství veřejných zakázek administrativně zatěžuje zadavatele a výběrová řízení končí často odvoláním k Úřadu pro hospodářskou soutěž.

Z trochu jiného důvodu se v hledáčku ÚOHS ocitly před Vánoci čtyři velké odpadářské firmy s celorepublikovou působností. Dostaly pokuty v celkové výši skoro 100 milionů korun za manipulaci s výběrovými řízeními, které vedly z rozdělování trhu. O dělení republiky na svozové „pašalíky“ se dlouho špitalo v kuloárech. Uvidíme, co úřad zjistil, a zda bude mít sankce úřadu nějaký vliv na trh i samotné firmy. Tématu se budeme věnovat v dalších číslech časopisu.

V novém roce se většinou přeje „hlavně zdraví“. Myslím však, že trocha štěstí taky nezaškodí. Jak říkal významný psychiatr prof. Vondráček: „Radši bych byl mírně churav a šťasten, než zdráv a nešťasten.“

Takže vám přeji hodně zdraví a taky trochu štěstí v roce 2013.

 

Jarmila Šťastná,
šéfredaktorka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *