Autor
Kategorie:
Téma měsíce

V Praze budou letos svážet bioodpad i v zimě

Služba sběru a svozu bioodpadu prostřednictvím kompostejnerů společnosti Pražské služby, a. s., v letošním roce neskončí jako obvykle na konci listopadu, ale dostane celoroční charakter. »Služba celoročního svozu bioodpadu je určena všem Pražanům, a to jak lidem v bytech, kteří mohou třídit...

Služba sběru a svozu bioodpadu prostřednictvím kompostejnerů společnosti Pražské služby, a. s., v letošním roce neskončí jako obvykle na konci listopadu, ale dostane celoroční charakter.

»Služba celoročního svozu bioodpadu je určena všem Pražanům, a to jak lidem v bytech, kteří mohou třídit bioodpad celoročně, tak majitelům zahrad, kteří si zvykli na komfort této služby a vědí, že bioodpad není jen listí a tráva, nýbrž také odpad z domácnosti,« konstatoval Petr Kašpar, vedoucí obchodního oddělení odvozu a recyklace odpadů, a dodal: »Výhodou pro Pražany jeto, že si službu celoročního sběru a svozu bioodpadu mohou objednat – stejně jako sezónní svoz – kdykoliv během roku, přičemž cena jim bude stanovena pouze podle počtu objednaných měsíců do konce kalendářního roku.«

CO JE A CO NENÍ BIOODPAD

Jak Pražské služby upozorňují na svém webu (www.psas.cz), za biodpad se považuje listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd. Na-opak do biodpadu nepatří zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Na bioodpad si lze v Praze pronajmout kompostejner o obsahu 120 nebo 240 litrů. Cena za celoroční svoz u 120litrové nádoby činí 900 Kč (vč. DPH), u 240litrové nádoby pak 1440 Kč (vč. DPH). Tyto ceny zahrnují pravidelný svoz bioodpadu v intervalu jednou za 14 dní, jeho další zpracování i pronájem kompostejneru pro celé období.

Službu sběru a svozu bioodpadu si zájemci objednávají buď elektronicky na www.psas.cz/bio, osobně v nejbližším zákaznickém centru Pražských služeb, či telefonicky v call centru společnosti: 284 091 888.

O separaci bioodpadu Pražané projevují stále větší zájem. V letošním roce, konkrétně od 1. dubna, získala společnost Pražské služby přibližně osm desítek nových zákazníků. K 31. srpnu 2011 to tedy bylo již více než 6300 Pražanů, kteří využívají tuto službu, čímž přispívají k ochraně životního prostředí v hlavním městě.

»Protože bioodpad tvoří více než 40 procent z celkového odpadu domácnosti, těší nás, že zájem ze strany obyvatel hlavního města Prahy se neustále zvyšuje,« uzavřela Miroslava Egererová, tisková mluvčí Pražských služeb.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *