Autor
Kategorie:
Praxe

V Ostravě vznikne špičkové ekologické výzkumné centrum

Moderní výzkumné pracoviště, první svého druhu v České republice, vznikne v průběhu letošního a dvou následujících let v Ostravě.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita (VŠB-TU) vybuduje v rámci Institutu environmentálních technologií (IET) výzkumné centrum, které se bude zabývat energetickým využitím odpadů a studiem možného dopadu použitých technologií na prostředí. V areálech VŠB-TU a OU vyroste výzkumný pavilon a další pracoviště pro přibližně 50 specialistů. Na celkové náklady ve výši 270 mil. Kč přispěje částkou takřka 230 mil. Kč Evropská unie prostřednictvím operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Částku 40 mil. Kč získá univerzita ze státního rozpočtu ČR. Do činnosti IET budou přímo zapojeni studenti VŠB-TU a Ostravské univerzity, která je partnerem projektu.

Nové výzkumné centrum vznikne v areálu VŠB-TU a bude jedním z nejmodernějších pracovišť v Ostravě. „Ostravsko je oblast, která trpí dlouhodobě nepříznivými podmínkami v oblasti životního prostředí. Naše centrum může svými výsledky nastínit možnosti, jak udělat život lidem v našem regionu příjemnější,“ přiblížil vizi IET ředitel projektu prof. Ing. Karel Obroučka, CSc. „Jedním z hlavních úkolů centra bude řešení problematiky energetického využití odpadů, jež by vedlo k omezení jejich skládkování. Problém nakládání s odpady řeší snad každé město a nové centrum by mohlo výrazně pomoci k jeho řešení,“ dodal Karel Obroučka.

IET se bude také zabývat tím, jak zlepšit proces čištění spalin a vod plynoucích z energetického využití odpadů. Zároveň zhodnotí dopady technologií na životní prostředí a ekosystém. Výstavba a vybavování nového centra potrvá až do roku 2013. Zahájení provozu je plánováno na začátek roku 2014. Významnou součástí činnosti IET bude výchova nových vědeckých pracovníků v rámci studia na VŠB-TU a Ostravské univerzitě. Studenti budou přímo zapojeni do řešení aplikovaného a průmyslového výzkumu.

Vizualizace nového výzkumného centra

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *