V odpadních vodách nastupují nové polutanty

Nové výzkumy španělských a nizozemských vědců ukazují, že nejproblematičtější polutanty v odpadních vodách pocházejí od prostředků pro běžnou denní kosmetiku (mýdla, parfémy) a léků, zejména na potlačování bolesti a antidepresiv. Evropská směrnice pro vodovody (Water Framework Directive, WFD)...

Nové výzkumy španělských a nizozemských vědců ukazují, že nejproblematičtější polutanty v odpadních vodách pocházejí od prostředků pro běžnou denní kosmetiku (mýdla, parfémy) a léků, zejména na potlačování bolesti a antidepresiv.

Evropská směrnice pro vodovody (Water Framework Directive, WFD) vyjmenovává „prioritních“ 33 látek jako markery ekologického zdraví povrchových vod. Jde o látky perzistentní, nebo vysoce toxické, pocházející spíše z průmyslových zdrojů než z domácností. Mnoho polutantů však vstupuje do prostředí skrze městské systémy odpadních vod. Studie nalezla v odpadních vodách 98 různých znečišťujících látek, mezi nimi 23 „prioritních“ látek a dalších 57 látek odvozených od běžných léčiv a kosmetiky. Patnáct z 98 nalezených látek bylo rozpoznáno jako vysoce ekotoxické, pokud se vyskytují v odpadní vodě ve vysoké koncentraci. Látky obsažené v běžné osobní kosmetice však ani nemusejí být persistentní, tedy odolávající přirozenému rozkladu. Do prostředí vstupují stabilním neustálým proudem z odpadních vod, přestože standardní čistění vod významně snižuje jejich chemický obsah i ekotoxicitu. To napovídá, že nesledované látky mohou mít na ekotoxicitu mnohem větší vliv, než látky sledované. U nastupujících polutantů ve většině případů není známa jejich toxicita a biologické vlivy, a proto je obtížné nastavit limity pro jejich regulaci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *