Autor
Kategorie:
Téma měsíce

V obcích se už ujímají červené kontejnery na elektroodpad

Téměř šest let systematického sběru elektroodpadu už značně ulevilo nejen životnímu prostředí, ale významně pomohlo i obcím, jimž vybudování nových sběrných míst ušetřilo už stovky milionů korun. Stále však trvá problém s tříděním drobného elektroodpadu. Občané totiž obvykle nepovažují vyhození malého vysloužilého spotřebiče do směsného odpadu za natolik velký prohřešek, aby kvůli němu vážili cestu do nejbližšího sběrného místa.

Kolektivní systém ASEKOL se proto snaží co nejvíce zjednodušit i sběr menších vysloužilých elektrozařízení. K tomu účelu pro obce zajistil červené stacionární kontejnery na elektroodpad a baterie – tedy další barevnou nádobu umísťovanou vedle už tradičních modrých, zelených a žlutých kontejnerů.

Nápad vytvořit projekt červených kontejnerů se začal rodit před čtyřmi lety, kdy ve směsném odpadu kulminovalo množství drobných spotřebičů jako odraz růstu prodeje elektroniky. Odtud se dostávaly na řízené skládky, kde se svými nebezpečnými složkami ohrožovaly životní prostředí. Jejich hmotnost v porovnání s velkými spotřebiči, u kterých se už tehdy začal prosazovat zpětný odběr, byla sice zanedbatelná, přesto šlo o problém, který bylo třeba řešit.

»Podle našich zkušeností a výzkumů lidé často třídí odpad, jen je-li to pro ně pohodlné. Mnohá sběrná místa jako sběrné dvory, prodejny a opravny spotřebičů se leckomu zdají příliš vzdálené, mobilní svoz je zase pouze jednou či dvakrát ročně. Proto jsme pro pohodlný sběr opatřili menší mobilní nádoby, které jsou občanům blíž. Smyslem červených kontejnerů je ulehčit lidem třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem zpětně vytříděných menších spotřebičů,« říká manažerka komunikace společnosti ASEKOL Hana Ansorgová.

FUNKČNOST PRVNÍCH KONTEJNERŮ SE PROVĚŘOVALA JIŽ OD ROKU 2007

Pět prvních pilotních kontejnerů ASEKOL úspěšně instaloval už v létě 2007 v malých středočeských obcích do 1000 obyvatel. V listopadu 2007 se objevilo dalších pět speciálních kontejnerů i v prvním statutárním městě – Kladně. Protože také tam se sběr do pouličních červených nádob osvědčil, rozhodl se ASEKOL v průběhu roku 2008 vybavit těmito kontejnery i další města. V celé České republice je jich k dispozici už bezmála 270.

»Nyní instalujeme jejich už třetí generaci. Mají celokovovou konstrukci s nerezovým otočným bubnovým vhozem a povrch upravený červeným lakem. Nádoby mají dokonce integrovaný box na sběr baterií a akumulátorů a jsou také lépe zabezpečeny proti nežádoucímu vniknutí,« uvádí Hana Ansorgová. Náklady na svoz a zpracování, stejně jako náklady na pořízení nádob hradí ASEKOL. Jen do konce loňského roku bylo z tohoto typu kontejnerů vybráno zhruba 120 tun drobných elektrozařízení.

DO POLOVINY ROKU SE ROZMÍSTÍ DALŠÍCH 1400 ČERVENÝCH NÁDOB

Množství takto vytříděných spotřebičů se však už letos zřejmě několikanásobně zvýší, neboť ASEKOL sběrnou síť červených nádob masivně rozšiřuje. Do června se totiž má dokončit instalace dalších 1366 stacionárních kontejnerů při celkových nákladech téměř 23,5 mil. Kč. Společnosti ASEKOL se však v rámci projektu podařilo navázat spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR, který se v rámci Operačního programu Životní prostředí rovněž zčásti podílí na financování těchto aktivit.

Umístění kontejnerů je vždy dohodnuto na základě smlouvy mezi kolektivním systémem ASEKOL a konkrétní obcí. Díky této spolupráci by v červnu měl být každý kontejner k dispozici pro přibližně 3000 obyvatel, a to v každé obci, kde bude umístěn. »Zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení nedosahuje takové obrátkovosti jako další tříděný komunální odpad. Proto by takto hustá síť červených kontejnerů měla obcím plně vyhovovat,« vysvětlila Hana Ansorgová.

 

Množství červených kontejnerů určených k rozmístění do poloviny roku 2011 a náklady na projekt

Do červeného kontejneru lze vhazovat drobné elektrospotřebiče a baterie. Je tak vhodný například pro klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, discmany nebo elektrické a elektronické hračky. Rozměr otvoru pro vhození 30 x 50 cm odpovídá standardní velikosti počítače. Do kontejnerů naopak nepatří zářivky, úsporné žárovky a větší zařízení, jako jsou televizory a počítačové monitory.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *