V mobilech jsou tuny vzácných kovů

Elektroodpad celosvětově představuje 5 % hmotnosti pevného domácího odpadu, což je téměř tolik, jako plastové obaly.

V zemích Evropské unie roste objem elektronického odpadu tempem 3 až 5 % ročně, což je skoro třikrát rychleji než celkový objem odpadu. Nyní se v domácnostech EU ročně vyprodukuje asi 8 milionů tun elektroodpadu, s růstem prodeje elektroniky se jen za rok 2020 bude Evropská unie muset vyrovnat s téměř 11 miliony tun elektroodpadu. O deset let později už roční produkce stoupne téměř na 14 milionů tun. K tomu je třeba přičíst ještě další zhruba tři miliony tun elektroodpadu pocházejícího od organizací a firem.

U mobilních telefonů je nárůst ještě markantnější: v roce 1997 se jich celosvětově prodalo 100 milionů, v roce 2007 už tento počet dosáhl téměř 1,2 miliardy. Počet uživatelů ke konci roku 2008 už překročil 4 miliardy.

RECYKLACE SE NEDAŘÍ

Průměrná doba používání mobilního telefonu se pohybuje mezi 12 a 18 měsíci, přičemž životnost telefonu je několik let. K recyklaci však dochází u pouhého procenta z vyřazených mobilů. Obvykle skončí v popelnici, existuje však velký počet telefonů, jichž se majitel nezbaví. Dvě třetiny lidí mění mobil z důvodu pořízení výkonnějšího přístroje a ne kvůli poruše. Valná část z nich tedy ještě fungují, ale nepoužívané leží uživatelům v šuplících. Například ve švédských domácnostech takto leží ladem 15 milionů telefonů, u nás je počet nepoužívaných a dosud nevyhozených telefonů odhadován až na 8 milionů (evidováno je více než 13 milionů mobilních telefonních čísel). V nepoužívaných mobilních telefonech je zhruba 11 600 kg mědi, 4400 kg olova, 2700 kg stříbra, 300 kg zlata, 152 kg palladia a 8 kg platiny.

Při recyklaci mobilů jsou zvlášť recyklovány baterie, zvlášť kryty a obaly, zvlášť elektronika. Průměrný mobil (bez baterie) se skládá z plastů (49 %), keramiky (16 %), mědi (15 %) a epoxidových pryskyřic (9 %), zbytek tvoří drahé kovů jako stříbro či zlato, další kovy a ostatní materiály, které se dále separují. Recyklováno a využito na výrobu nových produktů může být kolem 90 % materiálů, z nichž je mobil vyroben. Zbytek (nečistoty, lepidla) končí na skládce nebo se energeticky využijí.

„Zatímco zejména drahé kovy pro použití v telefonech se musí náročně těžit, recyklací se dají získat mnohem levněji a šetrněji ve vztahu k přírodě. Například těžba jednoho gramu zlata generuje téměř tři tuny odpadu, přičemž stejné množství lze získat recyklací pouhých 29 mobilů,“ vysvětluje Jan Vrba ze společnosti Asekol.

MOBILY V OBÁLKÁCH

Společnost Asekol zorganizovala již druhou akci na podporu recyklace mobilních telefonů, kdy mohou lidé odeslat mobily k recyklaci v obálkách. Tentokrát proběhla akce v Brně, kde dostalo předplacené obálky téměř 170 000 domácností. Zpět se vrátilo přes 2600 nepotřebných mobilů

„Podle zpráv techniků z brněnské spalovny roste obsah jedovaté rtuti ve spalinách, což je způsobeno právě mobilními telefony. Hledali jsme proto způsob, jak třídění mobilů podpořit,“ říká náměstek primátora města Brna Martin Ander. Kampaň měla upozornit především na fakt, že drtivá většina mobilů a dalších drobných elektrozařízení se skrz popelnici následně dostane na skládku či do spalovny.

– kce –

Zdroj: Asekol

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *