Autor
Kategorie:
Praxe

V Kladně začala kampaň za lepší třídění odpadů

Půlroční kampaň na podporu třídění a recyklace odpadů odstartovalo Kladno ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s. Jejím cílem je zvýšení množství a kvality vytříděných odpadů a zlepšení informovanosti obyvatel v této oblasti.

„Kladno si v třídění odpadu stojí poměrně slušně. Přesto je však stále co zlepšovat. Prostřednictvím kampaně chceme lidem dokázat, že třídění odpadu má skutečně smysl, že oddělený odpad není někde za městem znovu smíchán a vytříděné suroviny jsou efektivně využity,“ uvedl náměstek kladenského primátora Vojtěch Volf.

KAMPAŇ DO ŘÍJNA

Informační kampaň s názvem „Kladno třídí odpady“ potrvá do října letošního roku. Jejími hlavními cíly budou zvýšení množství a kvality odděleně využitelných složek domovních odpadů a posílení osvěty v oblasti celého systému nakládání s komunálními odpady. „Prostřednictvím místních tištěných periodik, internetu, soutěží či rádia chceme lidem vysvětlit, jak správně třídit běžné komodity, jako je plast, papír či sklo nebo nápojové kartony, jak nakládat s objemnými a nebezpečnými odpady, jak využívat mobilní svozy a sběrné dvory,“ informoval Volf. V současné době mají obyvatelé Kladna k dispozici celkem 525 kontejnerů, z toho 214 žlutých k odkládání plastů a nápojových kartonů, 177 modrých na papír, 104 zelených a bílých na sklo. Dalších deset kontejnerů slouží na sběr drobných elektrospotřebičů a dvacet na použitý textil.

SBĚRNÉ DVORY

Klasický směsný odpad, který už nelze vytřídit, se ukládá na skládku – tuna za zhruba patnáct set korun. V provozu jsou také dva sběrné dvory, ve městě funguje i mobilní sběrný dvůr. „Během sedmi let se nám podařilo navýšit množství vytříděného odpadu z 24,5 na 52,2 kg/os. za rok. A jako jedno z prvních měst v kraji jsme zavedli sběr bioodpadu,“ uzavřel Vojtěch Volf.

Předpokládané a nepřekročitelné náklady na kampaň jsou celkem 445 tis. Kč (bez DPH), z toho z rozpočtu města je určeno 290 tis. Kč (bez DPH), zbytek zaplatí EKO-KOM, a. s.

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU (TUNY) V KLADNĚ

Rok Papír Plast Sklo Nápojový karton
2008 672,752 361,191 405,631 12,091
2009 808,032 417,688 386,838 7,000
2010 698,174 442,301 426,194 8,458
2011 623,475 480,381 444,940 8,393
2012 583,649 492,043 423,220 8,901

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *