V Česku se rozšíří síť sběrných míst pro vysloužilé baterie elektrokol

Společnost Bosch eBike Systems poskytne firmě Ecobat, která se stará o zpětný odběr baterií, finanční prostředky na pořízení stovky sběrných nádob na vyřazené baterie. Prodejci elektrokol, kteří se u firmy Ecobat zaregistrují, obdrží kontejner a zajistí si tak pozici sběrného místa, kde budou moci koneční uživatelé bezplatně odevzdat použité baterie.

Bezpečnější skladování i manipulace

Vyřazené akumulátory se tak budou skladovat ve speciálních nádobách, které splňují technické předpoklady pro skladování a přepravu i vadných nebo poškozených Li-Ion baterií. To sníží například riziko požáru při jejich případném samovznícení. Jedná se o ocelové, těsně uzavíratelné nádoby s nevodivým vnitřním povrchem vybavené ventilačním a filtračním zařízením.

Recyklační proces vysloužilých baterií je vícestupňový. V mechanické části recyklace dochází k rozdrcení baterií. Ty musí být před drcením vybité nebo drcení musí probíhat v ochranné atmosféře, aby se zabránilo hoření bateriových článků.

Cenné kovy

Po rozdrcení dochází k separaci jednotlivých materiálů, přičemž největší část tvoří takzvaná černá hmota. Kovové složky jsou pak získávány hydrometalurgicky. Cílovými kovy získanými z recyklace Li-Ion baterií jsou kobalt, nikl, mangan a lithium. S ohledem na dynamický rozvoj elektromobility najdou tyto kovy nejčastěji využití při výrobě nových baterií.

Ecobat je v současnosti jediným subjektem, který je v Česku zmocněn zákonem pro recyklaci této třídy akumulátorů. Ze 100 kg baterií dokáže získat 74 kg druhotných surovin, které lidem mohou opět sloužit k užitku.*

-zr-

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down