V Česku přibývá vozidel, které jsou ve stavu k likvidaci

Jedná se převážně o starší vozidla, která nesplňují legislativu, aby se mohla pohybovat po silničních komunikacích a jsou tedy odhlášena z evidence motorových vozidel.

S rostoucími čísly vozidel určených k likvidaci rostou i firmy, které likvidaci vozidel nabízejí. Jejich hlavním cílem je účinné odstranění nebezpečných odpadů ze životního prostředí. Likvidace vozidla je proces, kdy se staré, poškozené nebo nevyhovující vozidlo rozebere a recykluje. Jejím cílem je minimalizovat dopad na životní prostředí. V průběhu se vozidlo rozebere na jednotlivé komponenty a materiály, jako jsou například kovy, plasty, textilie, sklo.

Následně se provádí recyklace daných materiálů kvůli minimalizaci odpadu. Likvidace vozidel je vyžadována v určitých případech, kdy je vozidlo nepoužitelné k dopravě po pozemní komunikaci a mohlo by být nebezpečné pro okolí. Ekologická likvidace vozidel je odlišná ve velkém zaměření na minimalizaci škodlivého odpadu a následném dopadu na životní prostředí. Využívá co nejvíce recyklovatelných materiálů. Hlavním rozdílem mezi obyčejnou likvidací vozidel a ekologickou likvidací vozidel je vyšší zaměření na životní prostředí. Standardní likvidace vozidel se zabývá odstraněním negativního odpadu z vozidla, ekologická likvidace vozidel se pokouší co nejvíce recyklovat materiály z vozidla a snížit tím produkci nebezpečného odpadu. Ekologická likvidace vozidel se snaží eliminovat negativní dopad na životní prostředí a je zde mnoho zákonů a předpisů, jak s odpadem nakládat.

Vyřazení vozidla z provozu

Pokud vozidlu vypršelo povinné ručení nebo bylo vozidlo odcizeno, či ho již jeho majitel nechce nadále z jakéhokoliv důvodu využívat, je třeba vůz vyřadit z provozu. V souvislosti s vyřazením je i vymazání vozidla z evidence. Na základě požadavku majitele vozidla je nutné předložit potvrzení o registraci vozidla, registrační značky a technický průkaz. Orgán příslušný k vystavení technického průkazu musí udělat zápis o vyřazení vozidla. Následně má deset dní na odevzdání dokladů od vozidla a doložit, kde se vozidlo nachází. Dokumenty potřebné k vyřazení vozidla: velký a malý technický průkaz, registrační značky, občanský průkaz.

Zánik a likvidace vozidla

Jako totální zánik vozidla se považuje vymazání vozidla z evidence vozidel. Majitel musí podat žádost o vyřazení vozidla a následně vozidlo nechat zapsat na úřadě, který je tomu příslušný.

Nejdříve se vozidlo musí dostat na vrakoviště nebo na specializované pracoviště, kde se likvidace vozidel provádí. Vlastník vozidla kontaktuje specializovanou službu, která vozidlo dokáže odtáhnout nebo, pokud je vozidlo schopné, může jej vlastník na dané místo odvézt sám. Likvidace vozidla je zdarma, takže se vlastník nemusí bát placení. Některé společnosti dokonce nabízí peníze za vozidla podle jeho stavu. Při předání vozu vlastník dostane potvrzení o likvidaci a obdrží státní poznávací značky vozidla, které musí odevzdat na úřadě. Vozidlo musí projít kontrolou, kterou provádí odborný technik dané společnosti. Technik dané vozidlo vyfotografuje do databáze a zkontroluje úplnost. Jedna z hlavních věcí je kontrola VIN vozidla, které musí být stejné jak na karoserii, tak i ve velkém technickém průkazu. Poté vystaví protokol o převzetí autovraku.

Snazší a rychlejší odtah autovraků, které zabírají místa
na komunikacích a parkovištích, přinesla změna zákona
o pozemních komunikacích. Ta v roce 2020 zjednodušila
definici vraku – už nejde jen o zrezivělé auto bez značek,
které je už od pohledu nepojízdné. Za autovrak lze nyní
považovat i vůz s minimálně šest měsíců propadlou
technickou kontrolou. Města a obce je tak mohou
následně prodat v dražbě nebo na náhradní díly
a kompenzovat si náklady.

Průběh likvidace

Jako první se musí vypustit všechny škodlivé látky z vozidla, jako je například motorový olej, převodový olej, chladicí kapalina, brzdová kapalina, kapalina do ostřikovačů, palivo, a z vozidel, která mají klimatizaci, se vypustí chladicí plyn. Následně se provede kompletní rozebrání vozidla na části, které se třídí dle využitelnosti, recyklovatelnosti anebo věci k likvidaci.

Nebezpečný odpad z vozidel

Nebezpečný odpad je odpadem, který obsahuje nebezpečné látky, nebo je sám nebezpečným materiálem. Tento druh odpadu má negativní dopad na životní prostředí, stejně jako na zdraví lidí a zvířat. S odpadem z likvidace vozidel nemůžeme manipulovat stejně jako s normálním odpadem. U likvidace vozidel využíváme speciální prostředky k jeho likvidaci nebo následné recyklaci. Likvidujeme ho ve spalovnách, které jsou k tomu speciálně určené.

Příklady nebezpečného odpadu: motorové oleje, převodové oleje, chladicí kapalina, chladivo do klimatizace, R134a v dnešní době a brzdová kapalina.

Materiály použité ve vozidlech

Ve vozidlech můžeme najít spousty druhů použitých materiálů, ze kterých byla vyrobena. Některé materiály jsou vysoce škodlivé pro životní prostředí, ale některé jsou lehce recyklovatelné. Z největší části se automobil skládá z různých druhů kovů. Velkou část také mají plasty, které se ve vozidlech používají v hojném množství. Přehled dalších materiálů ve vozidlech určených k likvidaci můžeme vidět v jednoduchém koláčovém grafu.*

Ing. Ondřej Tupý, DiS.,

Jihočeská univerzita

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down