Autor
Kategorie:
Praxe

V Bohumíně ztratili trpělivost se zloději kovů

Města Bohumín, Rychvald i Dolní Lutyně nechtějí dál přihlížet krádežím kovů na svém území a přicházejí s revolučním krokem. Upraví své obecně závazné vyhlášky tak, aby lidé nesměli kovy odevzdávat v komerčních sběrnách, ale pouze v městských sběrných dvorech, a to zadarmo.

„Nechceme sedět se založenýma rukama. Podle statistik za čtvrt roku vykoupí bohumínské sběrny 500 tun kovů,“ říká k tomu místostarosta Bohumína Lumír Macura. Položili jsme mu v této souvislosti několik otázek:

Má úprava obecní vyhlášky oporu v zákoně?

Má. Obec může podle zákona o obcích vydávat obecně závazné vyhlášky (OZV) a v tomto případě je navíc výslovně uvedeno, že obec může podle zákona o odpadech vydat OZV, která pro fyzické osoby určí systém i místa pro nakládání s komunálním odpadem. A kovy mezi komunální odpad patří! Jakmile vejde vyhláška v platnost, budou ji muset občané dodržovat, jinak riskují pokutu za porušení OZV. Vyhlášku zcela jistě posoudí z hlediska zákona i Ministerstvo vnitra.

Jakým způsobem provedete změnu vyhlášky?

Velmi jednoduše. Naši stávající obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce upravíme tak, že z míst určených pro odkládání komunálního odpadu vypustíme výkupny odpadů a ponecháme pouze sběrné dvory obcí. Zvažujeme také kompletní novelu OZV přesně podle metodického pokynu Ministerstva vnitra. Konkrétní postup dohodneme na jednání starostů Svazu měst a obcí okresu Karviná.

Neobáváte se, že váš návrh skončí u soudu, stejně jako třeba zákazy pití na veřejnosti nebo zákazy prostituce v obci?

Soudu se neobáváme. Chceme udělat jen to, co nám zákon umožňuje a co po nás vyžaduje. Argument, že zakazujeme či omezujeme podnikání, neobstojí. Sběrny nezavíráme, nezakazujeme je. Kovových odpadů od firem a podniků je hodně. Ani soukromému podnikání nekonkurujeme. Naše sběrné dvory jsou určeny pouze pro občany a ne pro firmy, odpad nevykupujeme. Navíc nezakazujeme žádnou činnost, pouze realizujeme práva a povinnosti obce, která je podle zákona o odpadech původcem komunálních odpadů. Stanovujeme systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V případě, že by náš návrh skončil u Ústavního soudu, očekáváme, že skončí ve prospěch obcí, které mají na starosti zabezpečení veřejného pořádku, podobně jako dopadla například možnost zakázat ve městech hazard a loterie.

Jednáte s MŽP o úpravě legislativy?

Ano, budeme iniciovat prostřednictvím Moravskoslezského kraje a Svazu měst a obcí ČR novelu vyhlášky MŽP, která stanovuje okruh odpadů, které provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od fyzických osob. Zákaz výkupu komunálních odpadů od fyzických osob přitom nemusí platit plošně, ale pouze tam, kde obce vymezí ve svých OZV, že komunální odpad má končit výhradně ve sběrných dvorech obcí. Jednalo by se o doplňkové ustanovení, které by mohlo vést až k uzavření té sběrny, která by povinnost nedodržela. Zde se jedná o restriktivní zákonné opatření.

KRÁTKODOBÉ ŘEŠENÍ

V Bohumíně chtějí znát názor svých obyvatel, proto k tématu zveřejnili na svém webu anketu. Zatím se do ní zapojilo přes dvě stě lidí a většina s navrhovaným opatřením souhlasí. Zástupci města však očekávají i negativní reakce, zejména ze strany sběren surovin. „Opatření nesměřuje proti majitelům sběren. Ty o odevzdané kovy nepřijdou, prodáme jim je. Výtěžek z prodeje pak chceme použít buď na navýšení počtu veřejně prospěšných pracovníků, anebo snížení ceny za odpad. Stavební firmy nebo kovoobráběči budou moci komerční sběrny využívat stejně jako teď,“ doplnil místostarosta Lumír Macura. Zároveň dodal, že město tímto krokem naplňuje zákon o odpadech a svou povinnost starat se o komunální odpad na svém území. Vyhláška by v Bohumíně mohla začít platit již od 1. července tohoto roku. Vyjádření Ministerstva vnitra v této problematice najdete v článku na straně 25.

„Zloději zapalují neobydlené domy, aby si usnadnili práci se získáním kovových střešních krytin. Při hašení požáru je za ně strhnou hasiči a oni si pro ně pak o pár dní později přijdou,“ popisuje Lumír Macura (foto ze zásahu policie proti zlodějům kovů).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *