Uzavření skládek nesplňujících legislativní požadavky

Dnem 16. července 2009 vypršela lhůta pro sladění provozů skládek odpadů, které byly povoleny před platností směrnice rady 1999/31/ES o skládkování odpadů...

Provozovatelé skládek, které nesplňovaly požadavky směrnice, mohli do uvedeného data provozovat skládky na základě schváleného plánu úprav skládky. Skládky, které se nepodařilo uvést do souladu s legislativními požadavky, nesmí být po uvedeném termínu dále provozovány.

Podle údajů z informačního systému odpadového hospodářství ( ISOH) z roku 2007 plánovali provozovatelé skládek v roce 2009 ukončit provoz dvaceti skládek. V tabulce jsou uvedeny počty skládek s plánem uzavření v roce 2009 podle jejich typu (IPPC/ostatní), skupiny (S-IO/S-OO/S-NO) a podle umístění v jednotlivých krajích.

U padesáti šesti IPPC skládek a čtyřiceti pěti ostatních skládek nebyla data o plánovaném uzavření v ISOH k dispozici.

Z ISOH dále nelze zjistit důvod plánovaného uzavření skládky. Na základě údajů o volné kapacitě lze pouze odhadnout, zda bylo plánováno příslušnou skládku uzavřít z důvodu jejího naplnění. Pro relevantní zhodnocení by však bylo nutné znát informace o průměrném ročním množství ukládaných odpadů, které nejsou součástí ISOH.

Na základě informací, které má CENIA k dispozici v rámci procesu IPPC (archiv žádostí o vydání integrovaného povolení, informační systém o IPPC provozovaný Ministerstvem životního prostředí) a na základě telefonických rozhovorů s provozovateli, se podařilo potvrdit uzavření IPPC skládky z důvodu nesplnění požadavků směrnice u jednoho provozu, z důvodu naplnění kapacity skládky u dvou provozů.

Na základě zkušeností z procesu IPPC lze také konstatovat, že u většiny IPPC skládek byly problémy s nesplněním požadavků směrnice řešeny rychlým doskládkováním a uzavřením technicky oddělené části skládky (sektoru/tělesa), která nesplňovala legislativní požadavky a z technicko-ekonomických důvodů nebyla možná její požadovaná úprava, a výstavbou nového sektoru, který již odpovídá příslušným právním předpisům.

Jana Brabencová
CENIA, česká informační agentura životního prostředí

 

Poznámka:

IPPC skládky jsou skládky, které přijímají více než 10 tun odpadů denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 tun odpadů, s výjimkou skládek inertního odpadu. Z tohoto důvodu není skupina skládky S-IO u IPPC skládek uvedena. Informace o tom, zda se jedná o IPPC skládku, byly získány z informačního systému o IPPC provozovaného Ministerstvem životního prostředí (www.env.cz/ippc).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *