Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Už máte termín WATENVI v diáři?

Pod od letoška novým souhrnným názvem WATENVI se v Brně ve dnech 26. až 28. května uskuteční Mezinárodní vodohospodářská výstava VOD-KA a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Organizátoři ze společnosti Veletrhy Brno očekávají, že jako každoročně i letos...

Pod od letoška novým souhrnným názvem WATENVI se v Brně ve dnech 26. až 28. května uskuteční Mezinárodní vodohospodářská výstava VOD-KA a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Organizátoři ze společnosti Veletrhy Brno očekávají, že jako každoročně i letos budou významnou návštěvnickou skupinu tvořit starostové a další představitelé obcí a měst.

V Brně, kde se sejdou výrobci, provozovatelé, stavební firmy, poskytovatelé dotací i další zainteresované subjekty, by se kupříkladu, a to nejen v rámci odborného programu, mělo hodně hovořit o problematice čištění odpadních vod.

ČTVRTINA AKCÍ SE NESTIHNE

Jak známo, ČR má závazek vůči Evropské unii, podle něhož řádné čištění a odvádění odpadních vod musí být v aglomeracích nad 2000 obyvatel zajištěno do roku 2010. Nejen experti Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK), ale i Asociace krajů či Svaz měst a obcí tvrdí, že už nyní je jisté, že čtvrtina vodohospodářských projektů v zemi včetně Prahy se do tohoto termínu nestihne postavit. Podle předsedy představenstva SOVAK Ing. Františka Baráka z 530 aglomerací s více než dvěma tisíci obyvateli jich 47 nemá ještě ani územní rozhodnutí a realizaci projektů tak nelze stihnout. Za hlavní příčiny označuje nedostatek peněz a stavebníků i zkracující se dobu na samotnou výstavbu.

V rámci odborného programu se ihned po zahájení veletrhu v pavilonu E od 10.30 uskuteční seminář na téma Nová legislativa – odpadové hospodářství, ekologické škody, vodní hospodářství. Pořádá ji ministerstvo životního prostředí a organizuje SOVAK. Seminář bude rozdělen do dvou bloků. První se bude zabývat přehledem a vývojem odpadové legislativy, zákonem o odpadech, různými vyhláškami o bioodpadech, zákonem o předcházející ekologické újmě a její ná-pravě a vyhláškou o zajišťování a nápravě ekologické újmy na půdě. Ve druhém blo- ku zaznějí přednášky o nové legislativě v oboru vodního hospodářství a novele zákona o vodách.

Druhý den doprovodného programu bude na veletrhu věnován financování projektů. V Kongresovém centru (sál C) se uskuteční konference Odpady 2009 a jak dál, kterou organizuje Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů (STEO) spolu ministerstvem průmyslu a obchodu. Tato akce je zaměřena na informování veřejnosti o významu energetického využívání odpadů.

O programech financování rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací zase bude možné domlouvat se na stánku Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Půjde zejména o dotace z Operačního programu Životní prostředí, přičemž představeny budou už schválené projekty.

Dobré rady můžete vyslechnout i v Poradenském centru na veletrhu WATENVI, například i na to, jak se chovat šetrně k životnímu prostředí. Zájemci se tam seznámí s novými projekty společnosti Enviweb, mj. také s ekologickými výrobky a souvisejícími službami. Zajímavým projektem může být EnviMarket, který podá především přehledné informace o firmách zaměřujících se na životní prostředí.

OCHRANA PROTI POVODNÍM

Už tradičně bude Česká protipovodňová asociace v bazénu před pavilonem Z předvádět ukázky ochrany proti povodním. Na praktické zkušenosti s budováním protipovodňových opatření ve vybraných městech bude zaměřena mezinárodní konference nazvaná Principy ochrany před povodněmi ve světě. Systémy vlastních opatření budou prezentovat města Praha, Drážďany, Hamburk, New Orleans, Rotterdam, Londýn, Benátky, Winnipeg, Hitzacker a další. Další blok přednášek se bude týkat mobilních protipovodňových hrazení a harmonizace způsobu testování v rámci EU.

/rš/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *