ÚZ č. 854: Životní prostředí

Publikace obsahuje aktuální znění 26 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí, odpadové hospodářství a obaly, posuzování vlivů na životní prostředí, nakládání s chemickými látkami a...

Publikace obsahuje aktuální znění 26 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí, odpadové hospodářství a obaly, posuzování vlivů na životní prostředí, nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence znečišťování, využívání obnovitelných zdrojů. Většina předpisů byla od minulého vydání dotčena řadou změn, které jsou v textech zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.

Více informací na www.zpr.sagit.cz.

Rozsah 640 stran, cena 239 Kč vč. DPH, podle stavu k 22. 8. 2011

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *