Autor
Kategorie:
Praxe

UVR otevřelo v Mníšku Vědecko-technický park

Výzkumné laboratoře, ve kterých budou nejen rozvíjeny teoretické poznatky ze základního výzkumu v oblasti životního prostředí, ale také zkoumány možnosti jejich praktického využití v širším průmyslovém měřítku.

To je hlavní náplň plánovaného provozu Vědecko-technického parku (UVR), který byl slavnostně otevřen koncem roku 2013 v Mníšku pod Brdy.

Výstavba Vědecko-technického parku byla zahájena v listopadu roku 2012 a předcházela jí několikaletá příprava. Pro areál UVR však není zaměření na výzkum a vývoj zcela novou etapou. „V minulosti zde probíhal výzkum v odvětví zpracovávání a úpravy rud. Provozem Vědecko-technického parku chceme na tuto činnost navázat, nyní však v oblasti životního prostředí. Snižování negativních dopadů na životní prostředí je jednou z našich hlavních priorit. Důležitost tohoto odvětví přesahuje hranice nejen Mníšku pro Brdy, ale i naší země. Jsem proto velmi rád, že se takto ambiciózní a důležitý projekt podařilo realizovat právě zde,“ uvedl ředitel společnosti UVR Daniel Kraft.

Finance do ambiciózního projektu dosáhly 180 milionů korun, účelová dotace z Operačního programu Evropské Unie Podnikání a inovace a částečně ze strany České republiky prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu činila 60 % uznatelných nákladů. „Podpora inovací a výzkumu je jednou z prioritních oblastí Ministerstva průmyslu a obchodu. Jsem přesvědčen, že pro konkurenceschopnost naší republiky je nezbytné, aby v nejbližších letech vzrostl podíl přidané hodnoty ve všech odvětvích našeho hospodářství. Jinými slovy, aby měli Češi svoje Know-how,“ doplňuje Daniel Kraft.

ZAMĚŘENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vědecko-technický park UVR bude zaměřen zejména na životní prostředí a materiálové využití odpadů. Konkrétně na výzkum a vývoj technologií a postupů v oblasti ochrany životního prostředí, odpadového hospodářství a symbiózy průmyslu a životního prostředí. Hlavním cílem tohoto záměru je vybudovat zázemí pro mladé a začínající inovativní firmy, které mnohdy nemají vlastní potřebné prostředky pro svoji činnost, a pomoci jim s dalším rozvojem. Do projektu jsou zapojeny jak vysoké školy, tak i soukromé subjekty.

VTP bude poskytovat další služby, motivující firmy k rozvoji vývojových a inovačních oddělení, realizaci jednotlivých výzkumných a inovačních projektů (viz box). Z odborného hlediska celý projekt pomáhá zaštítit společnost Aquatest, a. s., která bude odborným garantem parku.

OŽIVENÝ BROWNFIELD

V rámci projektu byly již rekonstruovány objekty v průmyslovém areálu, který je brownfieldem. VTP zde bude provozovat kancelář poskytující služby centra pro transfer technologií. Součástí centra jsou i prostory určené pro poloprovozy a experimentální laboratoře, včetně vybavení pro kvalitní analytickou činnost. Vzniklé zázemí bude určeno jak k vlastní činnosti, tak k pronájmu prostor a jednotlivých zařízení a poskytování potřebných prostor a služeb firmám s delší historií podnikání a k jejich zapojování do výzkumných a vývojových aktivit ve spolupráci s VŠ, a to jak v rámci ČR, tak v mezinárodním rozměru. Aktivity budou také zaměřeny na inkubaci nových společností s inovačním a výzkumným potenciálem.

V roce 2014 budou spuštěny oficiální webové stránky VTP. Zájemci o spolupráci se však mohou na Vědecko-technický park obracet již nyní.

PLÁNOVANÉ SLUŽBY VTP PRO FIRMY

Technologický transfer

Odborné poradenství při realizaci výzkumných projektů, případně technologického transferu

Pořádání kooperačních burz

Poskytování technology watch

Účast na konferencích, seminářích a výstavách

Vedení databáze partnerů pro technologický park

Zajišťování zdrojů pro rozvoj firem a související poradenství

Poradenské služby a technické služby

Poradenství v oblasti financování start-up

Budování centra pro transfer technologií a poskytování jeho služeb

Plnění funkce školící a vzdělávací

Zajišťování finančních prostředků pro projekty realizovanými s investory a firmami

VTP byl slavnostně otevřen za účasti (zleva) starosty Mníšku pod Brdy Petra Digrina a ředitelky Odboru implementace strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu Zuzany Matějíčkové. Uprostřed ředitel společnosti UVR Daniel Kraft.

Moderně vybavené laboratoře čekají na první zájemce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *