Úspora skleníkových plynů pro elektrárny Prunéřov

V dubnu 2010 vydalo MŽP souhlasné stanovisko EIA k obnově elektrárny Prunéřov II s podmínkou, která měla kompenzovat použití technologie s nižší účinností, než mají nejlepší dostupné technologie. Šlo o požadavek na úsporu 205 082 tun CO2 za rok, což by za dobu 25 let předpokládaného provozu...

V dubnu 2010 vydalo MŽP souhlasné stanovisko EIA k obnově elektrárny Prunéřov II s podmínkou, která měla kompenzovat použití technologie s nižší účinností, než mají nejlepší dostupné technologie. Šlo o požadavek na úsporu 205 082 tun CO2 za rok, což by za dobu 25 let předpokládaného provozu elektrárny bylo téměř 5,13 miliónů tun CO2. V nedávno zveřejněných kompenzačních opatřeních navrhuje ČEZ nemodernizovat elektrárnu Prunéřov I, ale k roku 2019 ji vyřadit z provozu. Od 1. 1. 2016 pak převést blok B21 elektrárny Prunéřov II do omezeného provozu 1500 hodin za rok. Těmito opatřeními se v letech 2016 až 2018 každoročně uspoří 358 tis. tun CO2 a v období 2019 až 2023 každoročně 1675 tis. tun CO2. Celkově dojde v období let 2016 až 2023 k úspoře 9,446 mil. tun CO2 (tj. skoro dvakrát víc, než požaduje MŽP). Tím ČEZ, a. s., také splní další podmínku ze stanoviska EIA, která ukládá snížení ročně vypuštěných emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku v komplexu elektráren Prunéřov.

POROVNÁNÍ EMISÍ PŘED A PO ZAVEDENÍ KOMPENZACÍ (T/ROK)

TZL SO2 NOX
Roční emise z elektráren Prunéřov (plán) 400 6250 7600
Rok 2016-2018 po uplatnění kompenzace 296 5277 5726
Rok 2019-2023 210 3384 4206

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *