Unijní výbor pro životní prostředí podpořil akční plán EU pro oběhové hospodářství

Nový akční plán se zaměřuje na předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi a má také ambice podpořit růst, konkurenceschopnost a vedoucí postavení EU v této oblasti. Unijní výbor pro životní prostředí plány podpořil, avšak požadoval zároveň stanovení závazných cílů pro rok 2030 pro otázky využití a spotřeby materiálů. O zprávě se bude hlasovat během únorového plenárního zasedání.

Materiál navazuje na klimatické cíle do roku 2050, ke kterým se EU zavázala v rámci Zelené dohody pro Evropu.

Přechod na udržitelné produkty

Aby výrobky na trhu byly udržitelné, klimaticky neutrální a efektivní z hlediska spotřeby zdrojů, navrhuje Komise rozšířit směrnici o ekodesignu i na produkty, které nesouvisejí s energií. Poslanci chtějí, aby nová pravidla byla zavedena už v letošním v roce.

Poslanci zároveň trvají na tom, že spotřebitelé mají právo být řádně informováni o dopadu produktů a služeb, které kupují, na životní prostředí. Požádali Komisi, aby předložila návrhy také na boj proti „greenwashingu", což je praktika, která vytváří falešný dojem, že produkt je šetrný k životnímu prostředí více, než tomu tak doopravdy je.

Oběhová ekonomika v klíčových sektorech

K dosažení plně oběhového hospodářství je třeba začlenit udržitelnost do všech fází hodnotového řetězce: od designu přes výrobu až po cestu ke spotřebiteli. Akční plán Komise stanovuje sedm klíčových oblastí nezbytných pro dosažení oběhové ekonomiky: plasty; textil; elektronický odpad; jídlo, voda a živiny; obaly; baterie a vozidla; budovy a stavby.

Plasty

Poslanci podporují Evropskou strategii pro plasty v oběhové ekonomice, která by postupně ukončila používání mikroplastů.

Textil

Textilní průmysl využívá velké množství surovin a vody, přičemž méně než 1 % je recyklováno. Poslanci požadují nová opatření proti ztrátě mikrovláken a přísnější normy pro používání vody.

Elektronika

Elektronický a elektrický odpad nebo také elektroodpad je nejrychleji rostoucí kategorií odpadů v EU, přitom jen necelých 40 % z jeho celkového množství je recyklováno. Poslanci požadují, aby EU podporovala delší životnost produktů, opětovné použití a opravitelnost.

Potraviny, voda a živiny

Odhaduje se, že v EU se zbytečně plýtvá až 20 % z celkové produkce potravin. Poslanci vyzývají ke snížení potravinového odpadu na polovinu, a to do roku 2030. Cíl je součástí strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork).

Obaly

Odpad z obalů v Evropě dosáhl v roce 2017 rekordního maxima. Cílem nových pravidel je zajistit, aby všechny obaly na trhu EU byly do roku 2030 ekonomicky znovu použitelné nebo recyklovatelné.

Baterie a vozidla

Poslanci se zabývají návrhy, které vyžadují, aby výroba a materiály všech baterií na trhu EU měly nízkou uhlíkovou stopu a respektovaly lidská práva a sociální a ekologické normy.

Stavba a budovy

Stavební odpad představuje více než 35 % z celkového odpadu v EU. Poslanci požadují prodloužení životnosti budov, stanovení cílů snižujících uhlíkovou stopu materiálů a zajištění minimálních požadavků na efektivitu zdrojů a energií.

Odpadové hospodářství a přeprava

EU produkuje více než 2,5 miliardy tun odpadu ročně, zejména z domácností. Poslanci vyzývají země EU, aby zvýšily kvalitní recyklaci, upustily od skládkování a minimalizovaly spalování.

(red)*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down