Kategorie:
Praxe

Údaje o nebezpečných odpadech ohlášených do IRZ

V ohlášeném množství odpadu v IRZ za roky 2007-2008 převažovala kategorie ostatní odpad (průměrně 3,8 milionů tun za rok; množství nebezpečného odpadu bylo ohlášeno řádově méně (průměrně 316 000 tun za rok ). Více provozoven ovšem ohlásilo nebezpečný odpad; ohlašovací povinnost plnilo za rok 2008...

V ohlášeném množství odpadu v IRZ za roky 2007-2008 převažovala kategorie ostatní odpad (průměrně 3,8 milionů tun za rok; množství nebezpečného odpadu bylo ohlášeno řádově méně (průměrně 316 000 tun za rok ). Více provozoven ovšem ohlásilo nebezpečný odpad; ohlašovací povinnost plnilo za rok 2008 celkem 429 provozoven, zatímco v případě ostatního odpadu zhruba o polovinu méně (183 provozoven). Ostatní odpad byl v mírné většině předáván k využití (přes 50 % celkového ohlášeného množství), zatímco u nebezpečného odpadu výrazně převládá odstranění (kolem 80 %).

Podobně jako u ostatního odpadu se také u nebezpečného odpadu zvýšil počet ohlašujících provozoven z 378 za rok 2007 na 429 za rok 2008 (nárůst o 51 provozoven). V souvislosti s vyšším počtem provozoven vzrostlo také ohlášené množství odpadu (23 500 tun). U ostatního odpadu je počet ohlašujících provozoven zvýšil o 31 (na 183) a množství ohlášeného ostatního odpadu vzrostlo o více než 230 000 tun.

Největší původci nebezpečného odpadu vyprodukovali za rok průměrně kolem 6000 tun (jeden původce 35 000 tun). Převážně to byly provozy s výrobou a zpracováním kovů.

Za rok 2008 bylo do zahraničí předáno 1157,8 tun NO od 11 provozoven. O rok dříve (2007) to bylo pouze pět provozven a předalo kolem 250 tun nebezpečných odpadů. Veškerý odpad byl předán k využití, ve většině případů se jednalo o Německo, v roce 2008 také Belgie, Nizozemí a Rakousko.

Z celkového počtu 56 sledovaných látek (pro roky 2004-2008) nebylo vůbec ohlášeno 12 látek. Jednalo se zejména o pesticidy, některé chlorované organické látky a styren.

Ing. Bc. Jan Maršák, PhD.
ředitel odboru IPPC a IRZ, Ministerstvo životního prostředí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *