Účast na veletrzích s dotací

Počátkem roku byl spuštěn projekt na zajištění společné účasti na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích v období 2010-2012. Realizuje ho Hospodářská komora České republiky.

České firmy a oborové asociace mohou získat dotaci ve výši až 120 tisíc korun na přímé náklady spojené s veletržní expozicí. Hospodářská komora navíc vystavovatelům zajistí marketingovou a komunikační podporu v místě konání veletrhu a komplexně vyřídí potřebnou administrativu spojenou s účastí na výstavní akci a s žádostí o dotaci. Díky své celorepublikové působnosti bude HK ČR poskytovat zájemcům také poradenství a konzultace při přípravě, realizaci a vyhodnocování efektivity účasti na veletrhu.

Hospodářská komora při realizaci specializovaných veletrhů úzce spolupracuje s agenturou CzechTrade a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Během tří let by měla být podpora poskytnuta více než 1400 firmám na stovce zahraničních veletrhů. Projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Z podpory jsou vyloučeny firmy se sídlem v Praze, přesněji řečeno: i firma se sídlem v Praze může dostat podporu, pokud je její činnost prokazatelně realizována v provozovně mimo region hl. m. Prahy.

Počet účastí jednoho subjektu na veletrzích v rámci projektu není omezen. Nesmí být ale překročen limit veřejné podpory v rámci tzv. režimu „de minimis“, který činí maximálně 200 tisíc eur během tří let. Firmám budou při účasti na veletrzích dotovány způsobilé výdaje, mezi něž patří pronájem výstavní plochy, zápis do katalogu, registrační poplatek, vybavení stánku a jeho instalace, návrh expozice.

Cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti českých průmyslových firem, zejména malých a středních, a jejich prezentace na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí. Specializované veletrhy v rámci tohoto projektu jsou vybírány s přihlédnutím na veletrhy s oficiální účastí České republiky. Více informací naleznete na webových stránkách HK ČR: www.komora.cz/veletrhy.

PODPOROVANÉ VELETRHY V ROCE 2010 (VÝBĚR)

Ecology in Big City –  Petrohrad /Rusko
CONECO –  Bratislava, Sk
BIO –  Chicago, USA
Xylexpo –  Milano, It
IFAT/Entsorga –  Mnichov, SRN
Industrial Trade Fair –  Lillestrom, Norsko
Fachpack –  Norimberk, SRN

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *