U skládky Chomutov chce investor postavit jednotku na výrobu olejů z plastů

V blízkosti rekultivované skládky Chomutov chce investor postavit jednotku ověření výroby olejů z plastů technologií pyrolýzy. Kapacita je plánována na 1320 tun za rok. K záměru zveřejněnému v rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) na webu krajského úřadu se může do 11. května kdokoliv vyjádřit. Výsledkem zpracování bude olej využitelný při výrobě paliv nebo nových plastů.

Záměr oznámila krajskému úřadu pražská firma POL OIL. Projekt navazuje na vývoj technologie zpracování odpadních plastů pyrolýzou ve zkušební jednotce v areálu Teplárny Chomutov. "Na této jednotce byl získán dostatek podkladů tak, aby bylo možno přistoupit k realizaci ověřovací výrobní jednotky a následně k zavedení předmětné technologie ve větším měřítku do praxe," uvádí se v oznámení.

Vlastní výrobě dále využitelných olejů bude předcházet vytřídění nevhodných odpadů a drcení v hale velké 300 metrů čtverečních. Technologie zahrnuje stavbu čtyř kontejnerových pyrolýzních jednotek. Provozní doba se předpokládá 330 dnů v roce. Kapacita zpracování odpadních plastů pyrolýzou je čtyři tun za den, 1320 tun za rok. Záměr uvádí, že lokalita pro vybudování ověřovací výrobní jednotky byla vybrána po dohodě s městem Chomutov, který pronajal pozemek v blízkosti uzavřené skládky komunálního odpadu.

V oznámení je uvedeno, že technologie pyrolýzního rozkladu plastů na rozdíl od recyklace mechanické dokáže zpracovat širší portfolio plastových materiálů a výstupy chemické recyklace mají zároveň širší uplatnění na trhu. "Předmětem zpracování nejsou v žádném případě přímo odpadní plasty ze žlutých kontejnerů domovního sběru odpadů, v případě odpadních plastů z tříděného komunálního odpadu se vždy jedná o odpady externě upravené," uvádí se v oznámení.

Výstupem je tzv. plastový olej, který disponuje bezpečnostním listem a je deklarován jako surovina pro využití v segmentu rafinerie a petrochemie. Dále pak pevný zbytek, který je tvořen především uhlíkem, jenž je využitelný v dalších průmyslových odvětvích a v zemědělství. Posledním výstupem je procesní plyn. V provozu má pracovat 20 lidí.

Podle oznámení pro řízení EIA bude možné touto metodou zpracovat nechlorované plasty, jako je polyetylen, polypropylen a polystyren. Z jednoho kilogramu plastů lze vyrobit přibližně jeden litr oleje pro další využití. Technologie je podle oznámení provozně nenáročná. Mezi její výhody patří vedle nízké energetické náročnosti také nízká uhlíková stopa a přeměna s vysokým výtěžkem produktu.*

-čtk-

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down