Tyto odpady u nás řeší externí firma

Akciová společnost FOSFA se sídlem v Břeclavi-Poštorné je jediným výrobcem kyseliny fosforečné termické a fosforečných solí v ČR. Je to podnik s dlouholetou výrobní tradicí, která sahá až do roku 1884, kdy v bývalé Schramově chemické továrně byla zahájena výroba kyseliny sírové a superfosfátu. V...

Akciová společnost FOSFA se sídlem v Břeclavi-Poštorné je jediným výrobcem kyseliny fosforečné termické a fosforečných solí v ČR. Je to podnik s dlouholetou výrobní tradicí, která sahá až do roku 1884, kdy v bývalé Schramově chemické továrně byla zahájena výroba kyseliny sírové a superfosfátu.

V naší firmě představují odpady skupiny 06 méně než 4 % celkové produkce odpadů. Odpady předáváme externí firmě, která má oprávnění s daným typem odpadu manipulovat. Část z nich je také odstraňována ukládáním na skládku odpadů, která je ve vlastnictví společnosti. S veškerými odpady, které vznikají, je nakládáno v souladu s legislativou o odpadech. V dubnu 2009 nám byl udělen „Zlatý certifikát“ pro integrovaný systém řízení podle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000. Kromě auditů pravidelně úspěšně podstupujeme kontroly ze strany ČIŽP.

Externí společnosti pro nakládání s odpady využíváme hlavně z legislativních důvodů. Společnost Fosfa je hlavně zákaznicky orientovaným podnikem, který preferuje bezodpadovou technologii. Protože vzniká malé množství těchto odpadů, předáváme je odborným partnerům, kteří jsou vybaveni zařízením na jejich zneškodňování a jsou oprávněni s daným typem odpadu manipulovat.

V minulosti naše společnost používala hlavně kyselinu fosforečnou vyrobenou extrakční cestou. Přitom vznikalo mnoho balastu, který byl ekologickou zátěží. Proto jsme postupně přešli na používání kyseliny fosforečné tzv. „termické“, a tím jsme eliminovali dopad na životní prostředí.

Mgr. Beata Ralbovská,

Environment Manager, Fosfa, a. s., Břeclav-Poštorná

Komentáře ke článku 1

 • Ing. Michal Šingliar

  Vážená pani Ralbovská

  pre nášho výskumno-vývojového partnera v Čechách hľadáme zdroje odpadov z chemických výrob, ktoré by sa dali použiť ako druhotné suroviny na výrobu organických a anorganických látok, hlavne hnojív. Mohli by ste nám prosím zaslať zloženie vašich odpadov (spoločnosti FOSFA), ako píšete skupiny 06 , prípadne kontakt na externú spoločnosť ktorá od vás odoberá odpady ?
  Vopred ďakujem za Vašu ochotu.
  S úctou
  Ing. Michal Šingliar
  VUCHT, a.s. Bratislava, člen skupiny Duslo
  msingliar@vucht.sk
  +421 918 609 513

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *