Tři názory na možnou budoucnost

Jak se dívají odborníci na vstup nové společnosti do zpětného odběru obalů? Je těžké odpovídat na otázky k systému, který se (možná) bude budovat a nikdo o něm zatím nic moc neví.

Většina oslovených – odborníků, firem i organizací – proto své odpovědi neposlala. Důvodem vždy bylo, že chtějí vyčkat, až jak se vyvine situace. Přinášíme proto tři odpovědi těch, kdo svůj názor vyjádřili. Položili jsme tyto otázky:

1) Myslíte, že zpětný odběr obalů potřebuje vstup další společnosti?

2) Máte k nyní fungujícímu systému s AOS EKO-KOM nějaké zásadní výhrady?

3) Existují podle vás oblasti, kde by se současný systém dal zlevnit a zefektivnit?

4) Kontaktovala vás/vaši firmu společnost Interseroh, jednáte s nimi?

Pro zástupce povinných osob jsme pak přidali ještě další dvě otázky:

5) Zdají se vám poplatky za obaly, které platíte do systému, příliš vysoké?

6) Máte jako klient možnost ovlivnit výši poplatků?

Ing. Petr Bielan, OZO Ostrava

1. Současný systém je zjednodušeně řečeno výběrem „daně“ za obaly a zasláním této „daně“ na obce podle jednicových nákladů za tunu a počtu vytříděných tun. Je podobný systému ECOAMBALAGE z Francie. Otázka zní: budou dva výběrčí daní? Jestli ano, jak se budou kontrolovat dva subjekty, jak se bude kontrolovat rozpouštění této daně, evidence odpadů spojená s výkaznictvím a rozpouštěním této daně atd.? Prospěje to systému? Především to znamená kompletní změnu systému. To je úkol pro MŽP, aby nový systém navrhlo, a přitom aby zůstala motivace třídit. Mít konkurenci, která v zájmu úspor systému vybere méně peněz od producentů obalů a důsledkem bude méně vytříděných odpadů, to asi není cíl.

2. Vždy lze něco zlepšovat. Zejména průhlednost výběru a distribuce peněz a jejich transparentnost. Zlepšovat efektivnost systému při zachování vysokého standardu třídění (úkol EKOKOMu).

3. Dodávání služeb obcím na třídění odpadů probíhá na základě vybírání dodavatele. Systém separovaného sběru se postupem doby vyvíjí, zpřesňuje a jeho efektivita stoupá. Druhou oblastí je výběr prostředků a jejich správa. Informace o tom nemám.

4. Ne.

Michal Donath, mediální zástupce společnosti Karlovarské minerální vody, a. s.

O vstupu nového hráče firmy Intersehor nejsme podrobně informováni. Společnost KMV není spokojena s netransparentním přístupem EKO-KOMu vůči smluvním partnerům, a proto případný vstup nového hráče na trh sběru odpadů vítá. Rozšíření konkurence bude jistě znamenat vyšší investice jak do třídění odpadů, tak do jejich recyklace. Lze rovněž očekávat ještě vyšší sběr odpadů. EKO-KOM i přes několik žádostí ze strany KMV dosud neposkytl dostatečné a jasné informace o výpočtu poplatků vztahem k nákladům na sběr a k hodnotě sebraných odpadů. Reakce na stížnosti KMV byla, že se jedná o důvěrné informace. Považujeme toto chování ze strany EKO-KOMu za netransparentní.

Hana Zmítková, TETRA PAK

1. EKO-KOM existuje více jak deset let. Za tu dobu vynaložil na tříděný sběr více než 13 mld. Kč. Možnost třídit má prakticky každý v České republice. Dosažené výsledky, například v třídění plastů, patří k nejlepším v Evropě, protože český průmysl se orientoval zejména na zlepšení třídění a recyklace odpadu z obalů. Nelze předjímat, zda konkurence systému prospěje.

2. Domnívám se, že společnost EKO-KOM má rezervy v třídění nápojových kartonů. V porovnání s evropským průměrem, který je kolem 35 %, jsou české výsledky stále nízké.

3. Podle benchmarku, který si firmy našeho typu dělaly v rámci Evropy, patří EKO-KOM k nejefektivnějším. Ale jako v každé společnosti, zlepšovat se dá.

4. Nekontaktovala.

5. Ne, zejména srovnám-li to s poplatky v Německu nebo Rakousku, kde jsou několikanásobné.

6. Vzhledem k neziskovému charakteru AOS je výše poplatků dána především náklady obcí na třídění a míru recyklace. Ovlivnit je tedy nemohu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *