Tisíce solárníků balancují na hraně legality

Na konci června to bude rok, co se měl každý provozovatel solární elektrárny uvedené do provozu před 1. 1. 2013 přihlásit k některému kolektivnímu systému, a vyřešit tak podle zákona svoji recyklační povinnost.

Nejenže existuje podle odhadů ČIŽP na trhu přes 4500 provozovatelů, kteří se stále neregistrovali, tisíce dalších provozovatelů se ocitlo v rozporu se zákonem kvůli snaze ušetřit na recyklačních poplatcích.

„Vyhláška MŽP jasně určila, že provozovatelé musí za každý nainstalovaný kilogram panelu odložit stranou 8,5 Kč, které pokryjí budoucí recyklační náklady. Některé kolektivní systémy na trhu ale lákají provozovatele na akci, ve které slibují, že jim více než 80 % poplatků různými způsoby vrátí zpět. Před takovými praktikami by se měli mít provozovatelé na pozoru. Zákon ukládá povinnost platby provozovateli, který ji může přenést na kolektivní systém, ale zodpovědný je pořád provozovatel. V případě, kdy by z důvodu již zmíněné vratky peníze na recyklačním kontě chyběly, ponese odpovědnost kolektivní systém, ale i provozovatel, který měl pravidelným placením stanovených poplatků zajistit, že tam budou,“ upozorňuje právník Mgr. Štěpán Sládek.

Že pochybné nabídky provozovatelé stále dostávají, potvrzuje také provozovatel solární elektrárny na Plzeňsku, který nechce být jmenován, ale jeho totožnost ČFA zná. „Byl jsem v průběhu posledních měsíců kontaktován nezávisle na sobě dvěma kolektivními systémy, které mi shodně nabízely, že při přestupu k nim ušetřím na recyklačním poplatku. Nabídka zněla lákavě, obrátil jsem se ale pro jistotu na známého právníka, který mě od přestupu odradil,“ sděluje plzeňský provozovatel FVE.

Aktuálně probíhající kontroly ČIŽP, které se zaměřují vedle revize technických parametrů elektráren také na dodržování zákonných úprav při výrobě solární energie, postihují nejen skutečnost, zda je provozovatel u kolektivního systému registrován, ale také, jestli jeho registrace odpovídá vyhlášce MŽP. „Našim členům jsme doporučili, aby byli při výběru kolektivního systému velmi pečliví a zjistili si, že splňuje všechny požadavky, které MŽP definuje. Aby si prověřili transparentní strukturu systému a jeho technické zázemí. Z praxe bohužel víme, že několik tisíc provozovatelů se pod vidinou nižších odvodů zaregistrovalo u systémů, které nemají vybudovanou sběrnou síť nebo slibují, že u nich provozovatelé nebudou muset platit poplatek v plné výši. Před tímto postupem musíme varovat,“ říká tajemník České fotovoltaické asociace Tomáš Baroch.

V Česku aktuálně působí 11 kolektivních systémů, nezákonné „levnější“ recyklační poplatky podle zdrojů ČFA má ve své nabídce aktuálně každý třetí z nich.

Tomáš Baroch

Česká fotovoltaická asociace

CO ŘÍKÁ INSPEKCE

„Provozovatelů solárních elektráren je u nás kolem 22 tisíc a všichni mají být registrováni do kolektivního systému. Zatím počet přihlášených není slavný a v tomto smyslu vytváříme i tlak na Ministerstvo životního prostředí,“ říká ředitel České inspekce životního prostředí Jan Slanec. „Inspekce má jejich registraci kontrolovat, jenže my máme pro tuto agendu 60 inspektorů, každý s kapacitou kolem 50 kontrol ročně. Nemá smysl kontrolovat někoho, kdo má na domě nainstalovaných 200 kV. Proto kontrolujeme namátkově a hlavně velké provozovatele. V podstatě působíme preventivně – chceme, aby každý provozovatel věděl, že kontrola může přijít.“

-kce-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *