Těžké kovy v LED diodách překračují normy

Stejně jako ostatní elektronické zboží představují i LED (Light Emmitting Diodes) diody jistou environmentální zátěž, poté co ukončí funkční cyklus a stanou se součástí odpadu. Kam je ale zařadit?

Jsou sice srovnatelně energeticky účinnější, než běžné zdroje osvětlení a neobsahují rtuť jako výbojky, nicméně podle výzkumu prováděného v Kalifornii se ukazuje, že je vhodné je klasifikovat jako odpad nebezpečný, právě vzhledem ke zvýšenému obsahu mědi, niklu, olova, arsenu a stříbra. Rovněž panují jisté obavy z možného zvýšeného tlaku na přírodní zdroje při těžbě těchto klíčových surovin. Jak stoupá podíl LED diod v elektronickém odpadu, nabízí se příměr s mobilními telefony – neplýtváme tady omezenými přírodními zdroji a nezamořujeme přespříliš odpad toxickými látkami?


Při experimentu, kdy byla zkoumána environmentální toxicita LED diod, byly zastoupeny barevné typy s nízkou svítivostí (50 až 400 MCD), užívané například jako panelové kontrolky, až po bílé (10 000 MCD), určené k podsvícení displeje.

Použit byl standardní vyluhovací test, při kterém bylo devět sad LED diod běžně dostupných v USA prověřeno podle daných bezpečnostních norem. Ukázalo se, že prakticky všechny typy, kromě těch s několika typy s nízkou svítivostí, překračují federální normy pro těžké kovy. Limit nastavený pro olovo byl u červených diod překročen osmkrát, hladina mědi jedenkrát. Právě ostře sledované hladiny mědi a niklu znepokojují kalifornské výzkumníky, protože právě tyto kovy mohou snadno vstupovat do ekosystémů. Z hlediska ohrožení přírodních zdrojů byly přísně posuzovány i zlato a stříbro, které je obsaženo jen ve stopových množstvích, a nepřispívají tolik k samotné toxicitě produktu. Obecně nejméně nebezpečné jsou diody s bílým světlem, protože neobsahují ani arsen, ani olovo.

Prozatím chybí sjednocená legislativa mezi národními a státními zákony, stanovující závazné limity srovnatelné pro evropský trh a USA. Zpráva hodnotící potenciální nebezpečnost by mohla být užitečným podkladem pro koordinaci výroby i při volbě případné recyklační technologie, tak aby byly zvoleny alternativy šetrnější k životnímu prostředí.

 

Mgr. Radomír Dohnal

Zdroj: EnviWeb, „Are waste LEDs hazardous?“.

Po úsporných zářivkách se začínají prosazovat LED diody. Zdá se, že i ony budou jednou nebezpečným odpadem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *