Teplárna v Uherském Hradišti by měla po modernizaci energeticky využívat komunální odpad

Společnost CTZ předala odboru životního prostředí zlínského krajského úřadu doplněnou dokumentaci o vlivu záměru modernizace teplárny v Uherském Hradišti-Mařaticích na životní prostředí (EIA). Krajský úřad dokumentaci vrátil podniku k dopracování v únoru. CTZ chce po modernizaci v teplárně spalovat pro výrobu energie namísto uhelného prachu zemní plyn a komunální odpad.

Téměř dvě desítky doplnění

Doplněná dokumentace podle jednatele společnosti CTZ Kamila Ondry reaguje na všech 18 požadavků na doplnění. "Zpracovatelé jednotlivých studií provedli dodatečná měření a výpočty a výsledky zanesli do dokumentace EIA. Vedení CTZ dále rozhodlo o dodatečné investici do odvětrání bunkru na odpad," uvedl Ondra.

Obava ze šíření zápachu ze skladovaného komunálního odpadu byla jednou z nejčastějších připomínek veřejnosti. V zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) je podle společnosti bunkr s odpadem v trvalém podtlaku a vzduch z něj je odváděný do spalovacího kotle a poté přes filtry do komína. Postup by ale nebylo možné použít v době odstávky zařízení. "Proto jsme do projektu doplnili záložní systém odvětrání bunkru, který v případě odstávky bude vzduch z bunkru odsávat a do ovzduší vypouštět přes samostatný filtr s aktivním uhlím, umístěný před vstupem do komína, který zápach eliminuje," uvedl Ondra. Další úprava projektu se týká ochrany bunkru, který je umístěný pod úrovní terénu, před případnými záplavami. "Zvýšili jsme nájezdovou rampu pro výsyp odpadu do bunkru tak, aby voda nemohla do bunkru proniknout ani při pětisetleté vodě," uvedl jednatel.

Teplárna slibuje snížení hluku

Dokumentace EIA byla doplněna a rozšířena především o hodnocení souhrnného vlivu emisí škodlivých látek, hluku z provozu ZEVO a plynových technologií na životní prostředí a zdraví lidí. Do výpočtů je zahrnuta i hluková zátěž, kterou vytváří dopravní špička v Sokolovské ulici u areálu teplárny. "Nadále platí, že vliv ZEVO na životní prostředí v Uherském Hradišti bude zanedbatelný, u žádné z toxických látek nebudou překračovány přísné emisní a imisní limity a vzhledem k již existujícím koncentracím těchto látek v ovzduší Uherského Hradiště bude u řady z nich příspěvek ze ZEVO prakticky neměřitelný," uvedl Ondra. Počet příjezdů a odjezdů nákladních automobilů bude u budoucího provozu nižší, než kolik jich vyžaduje provoz teplárny na hnědouhelný prach.

Další chystané projekty v Česku:
Elektrárna Opatovice přepracovala dokumentaci EIA na spalovnu odpadu
ZEVO Písek si na stavbu spalovny vezme úvěr 800 milionů korun
C-Energy připravuje ZEVO s kapacitou 80 000 tun

Doplnění dokumentace se týká například posouzení dopadů provozu zařízení i na lokality v okolí teplárny, kde sice není obytná zástavba, ale v územním plánu jsou pro bydlení vyčleněna, i ovlivnění mikroklimatu kvůli vypouštění části tepla z provozu do ovzduší v letních měsících. Dále bylo podle úřadu třeba zohlednit hlukovou zátěž i v souvislosti s dopravní špičkou v Sokolovské ulici nebo při současném provozu ZEVO a kogenerační jednotky na zemní plyn. "V létě budeme vypouštět stejné množství odpadního tepla, jaké vyprodukuje 87 aut se spalovacím motorem. Vzhledem k tomu, že po přilehlé Sokolovské ulici projede v průměru přes 13 tisíc aut denně, tak je evidentní, že ZEVO mikroklima neovlivní," uvedl Ondra.

Podle harmonogramu by teplárna v Mařaticích měla ukončit spalování uhelného prachu a přejít na spalování plynu v příštím roce. Zařízení na energetické využití odpadů chce společnost CTZ uvést do provozu v roce 2028. V roce 2021 schválili změnu paliva v teplárně na plyn a odpad zastupitelé Uherského Hradiště a následně i valná hromada společnosti CTZ.*

-čtk-

Foto: CTZ s.r.o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down