Temelín bude pokračovat

Ministerstvo životního prostředí ukončilo zjišťovací řízení k záměru výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Temelín. Protože jde o stavbu s významným vlivem na životní prostředí nejen České republiky, ale i našich sousedů, bude se dále posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní...

Ministerstvo životního prostředí ukončilo zjišťovací řízení k záměru výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Temelín. Protože jde o stavbu s významným vlivem na životní prostředí nejen České republiky, ale i našich sousedů, bude se dále posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Podkladem pro určení oblastí, na které se během zpracování dokumentace bude klást důraz, byly i připomínky od veřejnosti, územních samosprávných celků a správních úřadů Rakouska, Spolkové republiky Německo a ČR.

Celkem jde o 10 oblastí, jako je zdůvodnění potřeby výstavby nového zdroje, konkrétní technické řešení, zkoumání kumulace vlivů na životní prostředí, posouzení bezpečnosti a vlivů na zdraví obyvatel, nakládání s vyhořelým palivem a odpady, způsob dopravy, ovlivnění podzemních a povrchových vod, vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, na krajinný ráz, klima a ovzduší, posouzení sociálních aspektů.

V současné době je tedy na řadě zpracování dokumentace a oponentního posudku, ke kterým se bude vyjadřovat veřejnost a všechny příslušné úřady ČR i sousedních států, poté proběhne veřejné projednání. Po ukončení těchto kroků vydá Ministerstvo životního prostředí tzv. stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí, které bude objektivním odborným podkladem pro vydání rozhodnutí. Vzhledem ke složitosti celého procesu a přeshraničnímu posouzení lze očekávat maximální lhůty, takže závěrečné vydání stanoviska a rozhodnutí bude pravděpodobné v polovině roku 2010.

Podrobné informace najdete na http://www.cenia.cz/eia.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *