Také na Slovensku se bojuje o nový zákon

Při projednávání návrhu nového slovenského zákona o odpadech konstatovalo Sdružení měst a obcí Slovenska (ZMOS), že v odpadovém hospodářství přetrvává krize způsobená nedostatečně a nevhodně nastavenými finančními a motivačními mechanismy. Zejména chybí aktuální národní strategie pro podporu...

Při projednávání návrhu nového slovenského zákona o odpadech konstatovalo Sdružení měst a obcí Slovenska (ZMOS), že v odpadovém hospodářství přetrvává krize způsobená nedostatečně a nevhodně nastavenými finančními a motivačními mechanismy. Zejména chybí aktuální národní strategie pro podporu separovaného sběru v obcích, který je pro ZMOS prioritou.

Slovensko má v rámci kritérií Evropské unie od roku 2010 zabezpečit separaci komunálních odpadů ve všech obcích. V současnosti podle ZMOS separuje 2300 měst a obcí. Vlivem krize se však dostávají do problémů s odbytem odpadů, což může negativně ovlivnit ty obce, které dosud separovat nezačaly. Vedení ZMOS chce zachovat současný stav separace a požaduje, aby pro to stát i další instituce vytvořily vhodné podmínky, mimo jiné aby se navýšily prostředky na podporu separovaného sběru na dvojnásobek (Slovensko podporuje tyto aktivity prostřednictvím centrálního Recyklačního fondu).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *