Systém, který budou řídit obce

Středočeský kraj uvažuje jak dál nakládat se svými odpady. Začali proto pracovat na vytvoření integrovaného systému.

V průběhu let 2013 až 2020, což je období, o němž zástupci kraje uvažují, bude třeba vyřešit ukládání na skládkách a hledat ekonomicky i ekologicky zajímavější varianty řešení. Náměstek hejtmana pro životní prostředí Marek Semerád (ČSSD) k tomu říká: „Středočeský kraj se na základě ohlášené změny legislativy a neplnění POH v snižování biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky rozhodl vytvořit studii, která by zanalyzovala současný stav a navrhla řešení dané situace. Studii nazvanou Technicko ekonomická analýza integrovaného systému nakládání s komunálními a dalšími odpady ve Středočeském kraji představujeme nyní formou seminářů starostům obcí po celém Středočeském kraji.“


Zakládání integrovaných systémů se v obecném povědomí často spojuje s budováním zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO). Podstatnějším prvkem je však propojení systému nakládání s odpady v rámci regionu a jeho komplexní řešení. „Celý ISNO se plánuje zejména proto, aby byla v dané obci dlouhodobě a uspokojivě vyřešena problematika odpadů, které obce a jejich občané produkují, a aby v kraji byl dostatek vhodných možností, díky kterým se odpad sebraný v obcích maximálně využije,“ vysvětluje Semerád. „Obce by takový systém měly řídit a kontrolovat, aby byl ekonomicky a sociálně únosný pro obce a jejich občany. V jeho rámci se musí řešit efektivní přeprava odpadů k jejich využití, a tedy minimalizace negativních dopadů dopravy spojené s nakládáním s odpady. Nutno podotknout, že velká část ISNO již existuje, je třeba dobudovat některá zařízení zejména na přepravu odpadů, dotřídění odpadů a jejich konečné využití (recyklace, komposty, energie).

Jak chce kraj naložit s odpady, které jsou dosud skládkovány, ještě zástupci kraje nespecifikovali. Odpovědi Marka Semeráda však naznačují, že se kraj kloní k energetickému využití odpadů: „Cílem integrovaného systému není výstavba ZEVO, ale způsob řešení nakládání s odpady obcí. Po důsledném třídění a recyklaci je cílem jich co nejvíce využít i energeticky. Existují i jiné možnosti (např. prevence odpadů, změna evropské legislativy, prodloužení skládkování apod.), ale ty nejsou v dohledném čase dosažitelné z pozice kraje, ani z pozice obcí.

Také podle zpráv ČTK zřejmě na úvahy o spalovnách dojde. Již před časem Marek Semerád uvedl: „Navrhujeme ustoupit od tradičních skládek a přejít na formu spalovny. Ale upozorňuji, že je to pouze idea, žádná konkrétní věc rozpracovaná není.“

„Systém musí být ekonomicky a sociálně únosný pro obce a jejich občany,“ říká náměstek hejtmana Středočeského kraje Marek Semerád.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *