Svoz bioodpadu na celém území hlavního města

Zájem o svoz bioodpadů testovaly Pražské služby, a. s., od roku 2007 v okrajových čtvrtích Prahy. Po dobrých zkušenostech nyní nabízejí svoz bioodpadu z domácností již na celém území hlavního města Prahy. V roce 2007 se do sběru bioodpadu zapojilo 1100 domácností. O rok později stoupl počet zájemců...

Zájem o svoz bioodpadů testovaly Pražské služby, a. s., od roku 2007 v okrajových čtvrtích Prahy. Po dobrých zkušenostech nyní nabízejí svoz bioodpadu z domácností již na celém území hlavního města Prahy.

V roce 2007 se do sběru bioodpadu zapojilo 1100 domácností. O rok později stoupl počet zájemců na dvojnásobek a v letošním roce je to již okolo 3000 domácností. Za dva roky se vytřídilo více než 2400 tun bioodpadu. což není zanedbatelné číslo, a tak se hlavní město Praha rozhodlo rozšířit tuto službu na celé město. „Každý rok je na skládky ukládáno 2,5 milionu tun odpadů, z toho 40 procent tvoří bioodpady. Tyto odpady mohou být vytříděny a zkompostovány. Pražané dnes mohou kompostovat na svých pozemcích nebo si objednat u Pražských služeb kompostejner, hnědou popelnici na bioodpad. Materiál se zpracovává v kompostárnách a je následně využíván v zemědělství a při údržbě zeleně,“ uvedl radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí Mgr. Petr Štěpánek, CSc.

Pro shromažďování bioodpadů jsou přistavovány hnědé kompostejnery určené výhradně ke shromažďování např. listí, trávy, plevele, zbytků rostlin, čisté zeminy z květináčů, dřevní štěpky z větví stromů či keřů, atd. Svoz 1x za 14 dní a provádí se pouze ve vegetačním období. Cena za službu sběru a svozu bioodpadu činí v roce 2009 podle velikosti sběrné nádoby celkem 412 Kč za 120litrovou nádobu a 714 Kč za 240litrovou nádobu, do celkové ceny služby je zahrnut i pronájem kompostejneru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *