Kategorie:
Nezařazené

Svaz měst a obcí reaguje na zavádějící dopis ČAOH

Dopis varující před razantním zvyšováním poplatků za skládkování, který nedávno obdrželi zástupci měst a obcí, vyvolal obavy i paniku. V reakci na něj uvádí vše na pravou míru rozsáhlý materiál Svazu měst a obcí.

Dopis  pod názvem „Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst“  rozeslali autoři  –  zástupci  České asociace odpadového hospodářství (ČAOH),  Spolku veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb  – všem městům a obcím v ČR (materiál je dostupný na www.caoh.cz).  Odborníci vzápětí upozornili, že dopis obsahuje zavádějící a manipulativní údaje, které uvádějí obce v omyl, zejména co se týče nepřesností o podobně chystané legislativy (podrobněji téma rozebíráme v únorovém čísle časopise odpady, které vyjde příští týden).  Dopis logicky vyvolal řadu otázek, rozčarování i paniky. Svaz měst a obcí reaguje na situaci rozsáhlým materiálem, dostupným také na webu www.smocr.cz, kde uvádí zavádějící výroky na pravou míru a vysvětluje nejasnosti.

Je třeba se oprostit od emocí a lobbistických tlaků zastánců skládkování a MBÚ (zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadu, pozn. redakce), jelikož je prokázáno a zcela zřejmé, že tyto metody nakládání s odpady jsou do budoucna neudržitelné a odporují principům nejen EU, ČR, ale i obecné logice a modernímu uvažování, jak s odpady nakládat dále. To znamená třídit, materiálově a energeticky odpady využívat a skládkovat až v poslední řadě,“ uvádí pro časopis Průmyslová ekologie  výkonný ředitel Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky Pavel Drahovzal a pokračuje: „Chceme, abychom na úrovni obcí a měst zajistili stabilní, sociálně a ekonomicky udržitelné a dlouhodobě předvídatelné odpadové hospodářství, jako je tomu například ve vodárenství. Chceme mít přeci české obce a města i v oblasti odpadu na úrovni západní Evropy. To znamená silné, soběstačné a udržitelné. Nikoliv na úrovni obcí ve státech, kam lze za peníze dovést jakoukoliv technologii, která se nakonec ukáže jen jako „pozlátko“ přinášející více problémů než užitku.“

Jsme si vědomi, že změny znamenají i „oběti“, ale lépe je podstoupit nyní a aktivně je korigovat, než být později jen ve vleku událostí a čekat, co nám „spadne“ za spásnou pomoc od komerčních subjektů. Obdobný přístup se totiž městům a obcím osvědčil v zahraničí. Jako příklad lze uvést Rakousko, Německo, Švýcarsko, Francii, ale i některé naše města a obce v oblasti vodohospodářství,“ uzavřel Pavel Drahovzal.*

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *