01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sumární výsledky inventarizace PCB

V Česku proběhla v období 1. ledna 2002 - 26. července 2005 inventarizace PCB. Přinášíme její sumární výsledky.

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí shromažďuje a ve spolupráci s Centrem pro hospodaření s odpady vyhodnocuje evidenční listy pro inventarizaci PCB, zařízení obsahující PCB a odpady PCB podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB. Do evidence se nahlašují stále noví vlastníci odpadů PCB anebo provozovatelé zařízení obsahující PCB, takže MŽP získává i nadále informace o PCB v listinné i elektronické podobě. Za uvedené období se do inventarizace nahlásilo celkem 899 společností, z nichž 673 prokázalo nepřítomnost PCB ve svých zařízeních nebo odpadech a 226 společností eviduje a stále vlastní PCB.

Inventarizována jsou zařízení, která obsahují nebo mohou obsahovat PCB v koncentraci vyšší než 50 mg/kg a mají objem nad 5 litrů provozní náplně a rovněž zařízení s koncentrací vyšší než 50 mg/kg a objemem pod 5 litrů provozní náplně.

Podle § 27 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, jsou vlastníci odpadů PCB povinni je odstranit. Vlastníci, popřípadě provozovatelé zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci a zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci, jsou povinni tato zařízení dekontaminovat nebo odstranit v souladu s tímto zákonem v nejkratší možné době, nejpozději však do konce roku 2010, pokud neprokáží, že zařízení neobsahuje PCB. Transformátory, jejichž provozní kapalina obsahuje 50-500 mg/kg PCB, mohou jejich vlastníci, popřípadě provozovatelé, dekontaminovat nebo odstranit až na konci jejich životnosti.

Zdroj: Odbor odpadů MŽP


Druh zařízení (zařízení nebo látky s obsahem PCB (celkem 226 subjektů))

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down