Autor
Kategorie:
Praxe

SUCO jede dál

Mezi firmami nakládajícími s odpady se šíří informace, že SUCO skončilo a certifikáty "Odborný podnik pro nakládání s odpady" jsou neplatné. Situace však není tak dramatická.

„Tato nesmyslná tvrzení šíří bývalý výkonný ředitel JUDr. Ing Měchura, který neunesl ukončení své činnosti v SUCO, a zneužívá těchto matoucích informací k propagaci svých aktivit,“ vysvětluje Ing. Karel Březina, předseda SUCO. Organizace je podle jeho slov stále akceptována EVGE (viz box). „Na počátek března jsme přizváni do Magdeburgu, kde se bude projednávat společná strategie rozvoje této certifikace v Evropě. SUCO má také stále právo vydávat nové certifikáty a ty, které již byly vydány, jsou platné,“ zdůrazňuje Karel Březina.

Nepříjemnou situaci, kterou SUCO v minulých měsících prošlo, vysvětluje: „Bývalý výkonný ředitel SUCO Ing. Měchura sám zaslal svou rezignaci. Předešel tak svému odvolání, k němuž by stejně došlo vzhledem k jeho velmi kreativnímu přístupu k nakládání se svěřenými prostředky SUCA, i vzhledem k velmi problematické dotaci, kterou dnes vydává za své pozitivum.“

V problematickém období pomohly SUCO zakládající organizace: „Na konci minulého roku jsme díky půjčce od SVPS a ČAOH vrátili vyčerpané finanční prostředky z dotace Ministerstvu práce a sociálních věcí,“ vypočítává Karel Březina. „Obnovili jsme funkčnost stránek www.suco.cz, které nebyly delší dobu aktualizovány, a rovněž jsme oživili mail info@suco.cz. Zde budou postupně obnoveny potřebné informace ohledně certifikací jak pro certifikační firmy, tak pro certifikované společnosti. Připravujeme inventarizaci certifikovaných firem, kterou chceme provést pomocí výměny starých certifikátů za nové provedení, se stejnou platností jako původní.“

Chystá se schůze představenstva sdružení, která bude schvalovat upravené stanovy a pravidla pro provádění certifikací. „V letošním roce budou probíhat recertifikace společností, kterým uplyne doba platnosti certifikátů a máme i nové zájemce. Chystáme školení pro certifikační společnosti, kde dozvědí o zkušenostech z certifikací a nejnovější informace z jednání EVGE,“ uzavírá Karel Březina.

SDRUŽENÍ PRO UDĚLOVÁNÍ CERTIFIKÁTU „ODBORNÝ PODNIK PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (SUCO)

Tento garanční systém všestranné kvality v oblasti odpadového hospodářství byl založen v roce 2003 na základě spolupráce oborových sdružení (ČAOH, SVPS, APOREKO) s Ministerstvem životního prostředí.

Běžně používané ISO normy byly v Německu, Rakousku a dalších zemích postupně nahrazeny specifickou certifikací zvanou „Entsorgungsfachbetrieb“, česky „Odborný podnik pro nakládání s odpady“. Vzhledem ke specifikám provozu lze totiž ISO normy použít jen obtížně pro společnosti podnikající v odpadovém hospodářství. Výsledkem je jak zvyšování ekonomických efektů, tak i pozitivní dopad na životní prostředí. Systém specifických certifikací se rovněž stává novým konkurenčním prvkem na vyspělých trzích.

Zastřešující organizací pro „národní“ sdružení vydávající certifikáty je EVGE (Europäische Vereinigung der Gemeinschaften zur Zertifizierung von Entsorgungsfachbetrieben e.V., European Association of Societies for Certification of Specialized Waste Management Companies). Cílem této organizace je vytvořit jednotné standardy na získání certifikátu v celoevropském hospodářském prostoru. Za základ kritérií certifikátu se považují požadavky spolkového nařízení SRN o odbornosti podniků působících v odpa-dovém hospodářství v Německu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *