Studie prokázala znečištění ovzduší prachem

Nedávno zveřejněná odborná zpráva Státního zdravotního ústavu o dopadech znečištění ovzduší na zdraví obyvatel v roce 2011 tvrdí, že vdechování vzduchu znečištěného prachem má na svědomí přes 6000 předčasně zemřelých a 2000 pacientů, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací...

Nedávno zveřejněná odborná zpráva Státního zdravotního ústavu o dopadech znečištění ovzduší na zdraví obyvatel v roce 2011 tvrdí, že vdechování vzduchu znečištěného prachem má na svědomí přes 6000 předčasně zemřelých a 2000 pacientů, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže. Za hlavní zdroj znečištění ovzduší prachem ve městech označuje zpráva automobilovou dopravu. Vyšší zátěž je i v průmyslových lokalitách ostravsko-karvinské aglomerace. Alarmující jsou podle studie zvláště dosažené hodnoty znečištění jemným prachem (PM2,5), kde byl na všech hodnocených měřících stanicích překročen limit doporučený WHO (10 mikrogramů/m3).


Největší podíl znečištění ovzduší způsobuje automobilová doprava.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *