Stavební a demoliční odpady

Skupina 17 podle katalogu odpadů zahrnuje stavební a demoliční odpady všeho druhu.

Mezi SDO jsou zahrnuty beton, tašky, keramika, dřevo, sklo, plasty, asfaltové směsi a výrobky z dehtu, dále kovy (včetně jejich slitin), vytěžená zemina, kamení a vytěžená hlušina, a také izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu.

Jak uvádí Český statistický úřad, ekonomické subjekty (podniky), jež jsou nejvýznamnějšími původci odpadů, vyprodukovaly v roce 2009 celkem 20,5 mil. tun odpadu. Ve srovnání s rokem 2008 se jedná o téměř osmiprocentní pokles.

Podnikový odpad vyprodukovaný v roce 2009 napříč všemi odvětvími byl podobně jako v minulých letech z hlavní části tvořen odpady stavebními a demoličními. Ve sledovaném roce činila produkce odpadů skupiny 17 celkem 12,4 mil. tun, přičemž převažovala zemina a kamení (170504 – 7,3 mil. tun), železo a ocel (170405 – 1,1 mil. tun) a beton (170101 – 0,8 mil. tun).

Celková produkce SDO představovala 60 % celkové produkce podnikových odpadů. Deset procent z celkového množství vyprodukovaných podnikových odpadů spadalo pod odpady z tepelných procesů (skupina 10), rovněž deset procent byly odpady ze zařízení pro zpracování odpadů (skupina 19) a zbývajících 20 % zahrnulo veškeré odpady skupin 1-9, 11-16, 18 a 20.

PRODUKCE ODPADŮ SKUPINY 17 PODLE KATALOGU ODPADŮ (V TUNÁCH)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *