Státní veterinární správa varuje před PCB

Veterináři zjistili překročení maximálního limitu obsahu PCB v mase hospodářských zvířat už u čtvrté české farmy. Od 1. ledna 2012 platí maximální limit PCB ve výši 40 nanogramů na gram tuku pro maso prasat, skotu a ovcí, drůbeže, ale i pro mléko a mléčné výrobky a vejce, a to podle nařízení Komise...

Veterináři zjistili překročení maximálního limitu obsahu PCB v mase hospodářských zvířat už u čtvrté české farmy. Od 1. ledna 2012 platí maximální limit PCB ve výši 40 nanogramů na gram tuku pro maso prasat, skotu a ovcí, drůbeže, ale i pro mléko a mléčné výrobky a vejce, a to podle nařízení Komise (EU) č. 1259/2011. Jde o snížení z původně národního maximálního limitu 200 nanogramů na gram tuku. Překročení limitu kontaminace PCB v tkáních zvířat a v jejich produktech se objevuje v provozech, kde nebyly odstraněny staré nátěry používané před rokem 1986 na vnitřní kovové konstrukce stájí, případně zde byly používány určité stavební hmoty s obsahem PCB, s nimiž zvířata přicházejí do přímého styku.

Kontaminované maso, popřípadě produkty z něj nesmějí být použity k výživě lidí a musejí se tzv. neškodně odstranit. Škody v závislosti na počtu takto kontaminovaných zvířat mohou jít do milionů.

Nátěry a materiály s obsahem PCB byly zakázány již v roce 1986. U straších staveb se proto doporučuje, aby si provozovatelé ověřili, zda nebyly použity materiály s obsahem PCB např.: nátěrové hmoty na bázi chlorkaučuku s označením H1000, H2001, H2003, H2006, H2008, barva na značení silnic H2202, barva k nátěru bazénů H2203, epoxyesterová barva S2363, sanitární barva S2993, polystyrénový lak S1815, polyuretanové barvy S2802, S2803, S2850, S2851. Pokud použity byly, je nutno stavby se starými nátěry důkladně asanovat – překrytí novým nátěrem nestačí.

Místně příslušné krajské veterinární správy se snaží vytipovat staré stavby a konzultovat s chovateli případná rizika.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *