Statistika odpadů na Slovensku

Na jednoho obyvatele Slovenska připadá podle statistik 317,3 kg odpadů. Téměř celý objem komunálního odpadu se zneškodňuje skládkováním (99,9 %). Jiným způsobem se podle statistického úřadu zpracovalo pouze 0,1 % (295,7 tun) odpadu. Z tohoto množství se necelých 65 % využilo materiálově a třetina...

Na jednoho obyvatele Slovenska připadá podle statistik 317,3 kg odpadů. Téměř celý objem komunálního odpadu se zneškodňuje skládkováním (99,9 %). Jiným způsobem se podle statistického úřadu zpracovalo pouze 0,1 % (295,7 tun) odpadu. Z tohoto množství se necelých 65 % využilo materiálově a třetina kompostováním. Energeticky se využila asi desetina procenta komunálního odpadu. Z územního hlediska se nejvíc komunálního a drobného stavebního odpadu vyprodukovalo v okrese Žilina – celkem 47 300 tun.

ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ODPADŮ

Směsný komunální odpad 161 000 t (72,7 %)
Velkoobjemový odpad 18 000 t
Drobný stavební odpad z obcí 11 800 t
Sklo 7200 t
Biologicky rozložitelný odpad 6500 t
Odpad z čistění ulic 5000 t
Papír a lepenka 4000 t
Plasty 2600 t
Zeminy a kamenivo 2400 t
Kovy 1100 t

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *