Správný čas pro dotace na bioodpad

Obce, které uvažují o třídění a recyklaci bioodpadu, mají nyní dobrou příležitost jak začít.

V rámci své kampaně Kompostuj.cz na to upozorňuje občanské sdružení Ekodomov: „Právě běží výzva pro předkládání žádostí, do které si obce mohou požádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí,“ říká Jan Šarapatka z občanského sdružení. „Grantem mohou obce a města podpořit domácí a komunitní kompostování nebo zavést komunální sběr bioodpadu.“ – Vracíme, co si bereme. Kampaň „Kompostuj“ je součástí projektu „Oportunity for Living Earth“, který získal finanční podporu vrchního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské unie. Vše o kampani i třídění a recyklaci bioodpadu z pohledu různých cílových skupin najdete na webových stránkách www.kompostuj.cz.

Jitka Trojanová z poradenské firmy Evropská projektová kancelář dodává: „I když ještě s přípravou nezačali, stihnou podat žádost o dotaci na menší investiční záměry, například na nákup kompostérů a nákup a rozmístění nádob na separaci bioodpadu. U takových projektů není třeba zajistit tolik podkladů.“

Dotace může pokrýt až 90 % nákladů obce a zahrnuje i náklady na osvětu. „Osvěta by dokonce měla třídění bioodpadu předcházet,“ říká předseda Ekodomova Tomáš Hodek. „Radnice musí své snahy umět prodat. Jinak se stává, že lidé o její dobrou iniciativu neprojeví zájem. Přitom podle průzkumů až 90 % dospělé populace považuje třídění a recyklaci bioodpadu za užitečné a chtělo by se na něm podílet. Chybí jim ale informace, motivace, někdy i vstřícné podmínky ze strany obce,“ dodává.

Příkladem obce, které peníze z operačního programu Životní prostředí umožní rozjet domácí kompostování a komunální svoz bioodpadu, je Zruč nad Sázavou. „Pořídíme nádoby na sběr bioodpadu, které zapůjčíme majitelům rodinných domů a také je umístíme k domům s bytovou zástavbou,“ vysvětluje starosta Martin Hujer záměry radnice. „Spolu s informační kampaní tímto chceme docílit lepšího nakládání s odpady na území města. Našim cílem je snížit množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky tak, aby činil v roce 2020 jen 53 kg na osobu a rok. V této chvíli to je odhadem asi sto dvacet kg,“ dodává starosta.

Proč by obce měly vůbec třídit a recyklovat bioodpad? „Kromě toho, že to výrazně zvyšuje kvalitu života v obci, musejí také brát v úvahu Plán odpadového hospodářství ČR a skládkovou směrnici EU, které jim to ukládají,“ říká Tomáš Hodek. Ta nařizuje postupné snižování bioodpadu ve směsném komunálním odpadu. V roce 2010 se množství bioodpadů na skládkách mělo snížit o 25 %, v roce 2013 o 50 % a v roce 2020 o 65 % ve srovnání s rokem 1995. Ke snížení nedošlo a České republice hrozí sankce. „Jak ukazuje i projekt Zruče nad Sázavou, zavedením nádob na bioodpad a podporou domácího kompostování mohou obce celkem jednoduše snížit množství bioodpadu v popelnicích, optimalizovat si tak svůj směsný odpad a ušetřit,“ dodává Tomáš Hodek.

 

Jitka Polanská
občanské sdružení Ekodomov

Podporou domácího kompostování mohou obce ušetřit, říká Tomáš Hodek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *