Správná evidence a ohlašování odpadů

V ohlašovacím roce 2013 dochází ke změně nástrojů pro ohlašování. Dosavadní webové formuláře jsou (oficiálně) nahrazeny interaktivními PDF formuláři. Ve formulářích ADOBE Reader, které jsou přístupné ohlašovatelům v jejich uživatelských účtech v ISPOP, lze zpracovat: - Hlášení o produkci a...

V ohlašovacím roce 2013 dochází ke změně nástrojů pro ohlašování. Dosavadní webové formuláře jsou (oficiálně) nahrazeny interaktivními PDF formuláři.

Ve formulářích ADOBE Reader, které jsou přístupné ohlašovatelům v jejich uživatelských účtech v ISPOP, lze zpracovat:

– Hlášení o produkci a nakládání s odpady

– Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady


– Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady

– Zařízení na využívání a odstraňování odpadů

– Skládky odpadů

– Dopravce odpadů

– Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech

– Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu

– Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok

– Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. 7 zákona a zařízení, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle § 27 odst. 7.

Alternativou (neoficiální) k novému PDF formuláři je stále i webový formulář od firmy INISOFT. Na stránkách http://odpady.inisoft.cz/ lze tak i letos vyplnit roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2012 dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. pro původce a oprávněné osoby.

Tato aplikace není určena pro provozovatele zařízení ke sběru a zpracování autovraků, elektroodpadů a provozovatele skládek (ti musí použít PDF formuláře na ISPOPu nebo nějaký komerční SW).

 

Ing. Zdeněk Fildán
ENVI GROUP, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *