Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Společnost Pražské služby otevřela Kompetenční centrum

K významným zahraničním společnostem, poskytujícím služby ve formě poradenství, se od dubna přiřadila také společnost Pražské služby, a. s.

Kompetenční centrum, otevřené jako první v republice, nabízí komplexní poradenství v oboru nakládání s odpady, jejich energetického využití a údržby komunikací.

Návrh řešení svozu a recyklace odpadu zahrnuje kromě logistiky procesu a administrativy také hlášení o produkci a nakládání s odpady, provoz sběrných dvorů a třídicích center. Problematika energetického využití odpadu obsahuje návrhy a oponentury technologií včetně in situ testů materiálů, spolupráci při výstavbě nových zařízení a následně jejich komplexní správu a provoz. S tím souvisí zpracování provozního řádu zařízení na energetické využití odpadů (EVO) a logistiky, zpracování plánů odpadového hospodářství a evidence a ohlašování ISPOP.


KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

Nedílnou součástí práce Kompetenčního centra je také podpora komunikace s veřejností a institucemi. Zájemcům zajistí jak exkurzi do vlastního zařízení na energetické využití odpadu – ZEVO Praha-Malešice, tak i do existujících zařízení v zahraničí. Kompetenční centrum umí také nastavit systém zimní a letní údržby komunikací, navrhnout technologie pro omezení prachových částic PM 10 společně s návrhem vhodných typů mechanismů a posypového materiálu. Poradí s on-line sledováním a vyhodnocováním efektivity využití komunální techniky.

Předpokladem pro přípravu optimálního řešení problematiky nakládání s odpady je analýza stávající situace, návrh technického i legislativního postupu, technologické a organizační řešení a poradenství při financování. Toto vše Kompetenční centrum poskytuje.

Veškeré další informace o službách Kompetenčního centra a kontakty na jeho pracovníky jsou k dispozici na http://kompetencnicentrum.psas.cz.

 

DEN KOMPETENČNÍHO CENTRA

18. června 2013 v ZEVO Malešice

Pro zájemce z řad zástupců měst a obcí řešících problematiku nakládání s odpady.

Program:

úvod na téma Odpady a legislativa v ČR a EU – skutečnost a vize,

prezentace strategie a cílů Kompetenčního centra Pražských služeb,

prohlídka ZEVO Malešice vč. kogenerační jednotky,

možnost bezplatných konzultací s odborníky Pražských služeb v oblasti nakládání s odpady, energetického využití odpadů a údržby komunikací.

Přihlášky do 30. 5. 2013 na mail: kompetencnicentrum@psas.cz

Nové centrum nabízí komplexní poradenství v oboru nakládání s odpady.

FOTO: PSAS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *