Společnost

V prosinci proběhlo tolik akcí a společenských setkání, že bylo nemožné je všechny zaznamenat. Rok skončil tradičně mohutnými ohňostroji. Základem většiny rachejtlí je směs dusičnanu draselného s dřevěným uhlím a sírou. Barevných efektů je dosahováno přimísením dalších prvků, nejčastěji ve formě...

V prosinci proběhlo tolik akcí a společenských setkání, že bylo nemožné je všechny zaznamenat. Rok skončil tradičně mohutnými ohňostroji. Základem většiny rachejtlí je směs dusičnanu draselného s dřevěným uhlím a sírou. Barevných efektů je dosahováno přimísením dalších prvků, nejčastěji ve formě chloridů. Během exploze se do okolního prostředí uvolňují sloučeniny síry, kovy (hořčík, baryum, stroncium, titan, měď, ale také složky jako lithium, arsen, chrom, nikl, kobalt, vanad, selen, lanthan, cer) a organické sloučeniny.


Podle www.torfaen.gov.uk se v Británii během jednoho slavnostního večera (Bonfire Night, 5. listopadu) uvolní do ovzduší 7 % celoročních emisí kovů a 5 – 14 % ročních emisí dioxinů (PCDD/F). Jejich zdrojem jsou pak zejména rakety modrých barev. Zelené rachejtle zase obsahují baryum, jehož ve vodě rozpustné sloučeniny jsou velmi jedovaté. Podle analýz obsahovaly zbytky po ohňostrojích dioxiny a furany v množství až do 142 ng TEQ/kg a hexachlorobenzen v množství 0,05 až 1,400 mg/kg.

Limit EU pro emise dioxinů u spaloven je 0,1 ng TEQ/m3. Tři velké spalovny odpadů u nás vypustily za rok ve spalinách přibližně 40 mg PCDD/F – vyjádřeno jako TEQ (údaj za rok 2009).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *