Společnost

Na Výstavišti Černá louka v Ostrav proběhl v lednu již XX. ročník mezinárodní výstavy Infotherma, tradičně věnovaný výtápění, úsporám energie a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů. Výstavu zahájili (zprava) europoslanec Ing. Evžen Tošenovský, předseda Krajské hospodářské komory Ing. Jan...

Na Výstavišti Černá louka v Ostrav proběhl v lednu již XX. ročník mezinárodní výstavy Infotherma, tradičně věnovaný výtápění, úsporám energie a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů. Výstavu zahájili (zprava) europoslanec Ing. Evžen Tošenovský, předseda Krajské hospodářské komory Ing. Jan Březina, RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D., 1. náměstek primátora Ostravy, a Ing. Libor Kostelný z pořádající agentury Inforpres.


Na zasedání Správní rady Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) dne 12. 12. 2012 byl jako nový člen Vědeckého výboru EEA zvolen prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., působící v Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy Univerzity v Brně. Během čtyřletého funkčního období zde bude mít na starosti oblast environmentálních informačních systémů.

Národní zemědělské muzeum Praha zpřístupnilo pro veřejnost druhou část výstavy „OD VĚKU SLOUŽÍM ČLOVĚKU“, která je věnována potravinářským obalům v historickém kontextu. Jde o integrální součást již probíhajícího dlouhodobého výstavního projektu o historii obalové techniky, transportu potravin a recyklaci obalů.

Výstava je součástí školního vzdělávacího programu, partnerem výstavy je autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *