Autor
Kategorie:
Praxe

Spojení recyklace autovraků s akumulátory

Na 270 tun nikl-kadmiových akumulátorů a baterií zlikvidovali v loňském roce v ŽOS-EKO Vrútky, a. s. Jejich recyklaci kombinuje unikátně s druhou hlavní oblastí svých zájmů - zpracováním autovraků.

Tento způsob spojení dvou autorizovaných činností je v SR ojedinělý. Na speciálně vybavené chemické čistírně odpadních vod, tzv. deemulgační stanici se v několika stupních čistí zaolejované odpadní vody a fyzikálně-chemickou úpravou se zneškodňují. Při zpracování starých vozidel je zajímavá komodita – motor silně znečištěný ropnými látkami. Na jeho vyčistění po rozebrání se používá zařízení hydromat, v němž při teplotě kolem 80 stupňů dochází v alkalickém prostředí k očištění jednotlivých častí motorů od ropných látek. Jako alkalické médium se v hydromatu používá právě elektrolyt z akumulátorů.

Vedle systému sběru autovraků, které jsou jeho hlavním zájmem, má ŽOS-EKO vytvořen komplexní systém sběru opotřebovaných alkalických baterií a akumulátorů. Hlavním environmentálním přínosem je recyklace, resp. zpětné získávání druhotných surovin a využití jednotlivých složek z odpadu až na plánovaných zhruba 98 %. Zhodnocené Ni-Cd akumulátory a baterie jsou významnou surovinou pro výrobu niklu, jeho sloučenin a pro výrobu různých druhů legovaných ocelí. Na území SR se roční výskyt alkalických baterií a akumulátorů vhodných pro recyklaci odhaduje maximálně na 300 tun.

Moderní recyklační kapacity firma vybudovala s přispěním Recyklačního fondu. Nyní zde chystají novou technologii pro zpracování elektrosoučástí ze starých vozidel.

ZPRACOVANÉ ALKALICKÉ BATERIE A AKUMULÁTORY V ŽOS-EKO VRÚTKY

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 do 30. 9. 2013
Tun 162 157 138 126 131 277 267 270 127

Reaktor hydromatu, v němž se využívají odpadní elektrolyty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *